Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Sternokleidomastoid Miyokutanöz Flebi Kullanılarak Faringokutanöz Fistül Onarımı
 

Sternokleidomastoid Miyokutanöz Flebi Kullanılarak Faringokutanöz Fistül Onarımı

Özdem C., Aygenç E., İkincioğulları A.

Total larinjektomi sonrasında faringokutanöz fistül gelişimi zor çözümlenen bir problemdir ve belirgin morbidite artışına yol açar. Birçok fistül konservatif yöntemlerle iyileşirken; büyük çaplı fistüllerde cerrahi rekonstrüksiyona ihtiyaç duyulur. Faringokutanöz fistül onarımı için birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Sternokleidomastoid adale flebi (SKMMF) yaklaşık yüzyıldır, değişik alanlarda ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bununla beraber, uygulanabilirliği halen bazı otörlerce, özellikle kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarınca şüpheyle karşılanmakta ve bu nedenle popüler olamamaktadır. Bu olgu sunumunda, organ koruma protokolüne dahil edilerek kemoradyoterapi uygulanan, ancak daha sonra tümör devamlılığı nedeniyle total larinjektomi yapılan hastada gelişen faringokutanöz fistülün, SKMMF kullanılarak onarılması sunulmuştur. Rekonstrüksiyon sonrası üçüncü haftada yumuşak gıda ile oral beslenmeye geçilmiş ve takip döneminde yutmaya ait sorunla karşılaşılmamıştır.

Reconstruction of Pharyngocutaneous Fistula Using the Sternocleidomastoid Myocutaneous Flap

Özdem C., Aygenç E., İkincioğulları A.

Pharyngocutaneous fistulas after total laryngectomy are difficult to manage and they cause significant morbidity. Although most fistulas heal by conservative treatment, larger fistulas require surgical reconstruction. A number of methods are available for reconstruction of pharyngocutaneous fistula. The sternocleidomastoid flap (SCMF) has been described in a wide variety of applications within last 100 years. However, the reliability of the SCMF is still debated by some authors and it seems to be unpopular among otolaryngologists. We presented a SCMF used for the reconstruction of pharyngocutaneous fistula developed after total laryngectomy in patient who previously had organ sparing protocols. He had a soft diet without problem at the third week of reconstruction and we did not note any swallowing complications.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/2 74-77

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale