Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Nazal Kaviteden Kaynaklanan Lenfoma
 

Nazal Kaviteden Kaynaklanan Lenfoma

Ülkü Ç.H., Avunduk M. C.

Primer sinonazal non Hodgkin lenfomalar nadirdir ve tüm baş boyun malignitelerinin %1’inden azına karşılık gelirler. Bu olgularda Kulak Burun Boğaz uzmanının birincil sorumluluğu erken tanı koymaktır. Ancak, spesifik olmayan semptom ve bulgular nedeniyle bu zor olabilir. Yanlış tanıyı önlemek için, tek taraflı nazal semptomu olan hastalarda malignite yönünde şüpheci bir yaklaşım sergilemek ve endoskopik nazal muayene gereklidir. Altmış yedi yaşında kadın hasta altı aydır süren sol burun tıkanıklığı ile kliniğimize müracaat etti. Endoskopik muayenede sol alt konka kuyruğundan kaynaklanan bir kitle saptandı. Hasta endoskopik nazal cerrahiye alındı ve kitle tam olarak çıkarıldı. Histapalojik tanı non Hodgkin lenfoma olarak rapor edildi. Hastaya medikal onkoloji kliniği tarafından kemoterapi ve radyoterapi verildi. En son yapılan takip muayenesinde, hastanın sağlık durumu iyi idi ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde hastalığa ait bir bulgu saptanmadı.

Lymphoma Arising from the Nasal Cavity

Ülkü Ç.H., Avunduk M. C.

Primary sinonasal non Hodgkin lymphomas are rare and represent less than 1% of all head and neck malignancies. The primary responsibility of the otolaryngologist for those cases is to make an early diagnosis. However, due to nonspecific signs and symptoms, this can be difficult. To prevent misdiagnosis, a high index of suspicion of malignancy and endoscopic nasal examination are required in patients with unilateral nasal symptoms. A 67-year-old woman with six months history of left nasal obstruction was admitted to our clinic. Endoscopic examination revealed a mass arising from posterior part of the inferior turbinate. Patient underwent the endoscopic nasal surgery and complete mass resection was achieved. Histopathologic diagnosis was reported as non Hodgkin lymphoma. Chemoteraphy and radiotheraphy were given to the patient by medical oncology clinic. At the most recent follow up examination, the patient was in good health condition and no sign of disease was present on computed tomography scan.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/2 82-84

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale