Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
 

Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri

Demir K., Habeşoğlu M., Karaman M., Tek A., Tuncel A., Habeşoğlu E.T.

Amaç: İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarımız eksizyonel biyopsi sonuçları ile karşılaştırılarak sitolojinin tanısal değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler : Baş ve boyun bölgesinde tiroid dokusu hariç değişik kitlelerden elde edilen 111 aspirasyon materyalinin sitoloji sonuçları, histopatolojik tanıları ile karşılaştırıldı. Hastalar kitlenin kaynaklandığı yere göre tükürük bezleri, lenf nodları ve kistik kitleler olarak üç gruba ayrılarak ince iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılık, özgüllük, tanı doğruluğu değerleri her grup için araştırılmıştır. Bulgular: Baş ve boyun kitlelerini birlikte değerlendirdiğimizde tanı duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu değerleri sırasıyla, %81.9, %100, %81.9’dur. Tanı duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu değerleri sırasıyla tükürük bezlerinde %91.6, %100, %91.6 ve lenf nodu patolojilerinde %97.4, %100, %97.4’tür. Tanı duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu değerleri sırasıyla kistik lezyonlarda ise %83.3, %100 ve %83.3’dür. Yalancı pozitif sonuca hiç rastlanmazken, yalancı negatiflik oranı %9.0 (10 olgu) olarak bulunmuştur. Sonuç: İnce iğne aspirasyon biyopsisi baş ve boyun kitlelerinin tanısında güvenli, kolay ve faydalı bir tanı prosedürüdür.

Diagnostic Accuracy of Fine Needle Aspiration Biopsy in and Neck Masses

Demir K., Habeşoğlu M., Karaman M., Tek A., Tuncel A., Habeşoğlu E.T.

Objective: This study aims to assess the diagnostic accuracy of cytology by comparing the results of fine-needle aspiration biopsies (FNAB) and histopathologic examination. Material and Methods: The cytology results and histopathologic diagnoses of 111 aspirates taken from a variety of head and neck masses excluding thyroid tissues were compared. The patients were divided into three groups based on the origin of the masses as salivary glands, lymph nodes and cystic masses according to histopathologic diagnoses, and the sensitivity, specificity and accuracy of FNAB were analyzed for each group. Results: The sensitivity, specificity and accuracy of FNAB were 81.9%, 100%, and 81.9% respectively in all head and neck masses. These values were 91.6%, 100%, 91.6% in salivary glands; 97.4%, 100%, 97.4% in lymph nodes; 83.3%, 100% and 83.3% in cystic lesions, respectively. False-negative rate of FNAB was found as 9.0% (10 cases) and there were no false-positive results. Conclusion: Fine-needle aspiration biopsy is a safe, easy and useful diagnostic tool for head and neck masses.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/3 95-103

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale