Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Submandibular Tükrük Bezinde Gelişen Malign Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu
 

Submandibular Tükrük Bezinde Gelişen Malign Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu

Ülkü Ç.H., Esen H., Kelekçi H.

Miyoepitelyoma, tüm tükrük bezi tümörlerinin %1’inden azını oluşturur. Genellikle parotis bezinde, daha nadir olmak üzere oral kavitedeki minör tükrük bezleri ve submandibular tükrük bezinde lokalizedir. Klinik ve histolojik bulgular temelinde, tümör benign ve malign olarak sınıflandırılabilir. Malign miyoepitelyona daha da nadirdir ve tüm tükrük bezi tümörlerinin %0.2-0.45’ine karşılık gelir. İngilizce literatürde, major tükrük bezinden kaynaklanan sadece 27 malign miyoepitelyoma olgusu daha önce rapor edilmiştir. Tanı histolojik ve immünohistokimyasal bulgular ile konur. Konservatif cerrahi en çok kabul gören tedavi seçeneğidir. Radyoterapi sadece cerrahinin uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu çalışmada, submandibular bez malign miyoepitelyomalı 61 yaşında bir bayan tanımlanmıştır. İngilizce literatür gözden geçirildiğinde, sunulan bu olgu altıncı submandibular tükrük bezi malign miyoepitelyomasıdır.

Malignant Myoepithelioma Arising from the Submandibular Salivary Gland: A Case Report

Ülkü Ç.H., Esen H., Kelekçi H.

Myoepithelioma accounts for less than 1% of all salivary gland tumors. It is generally located in the parotid gland, less often in the minor salivary glands of the oral cavity and in the submandibular gland. This tumor can be classified as benign or malignant on the basis of clinical and histological findings. Malignant myoepithelioma is even more rare, representing 0.2-0.45% of all salivary gland tumors. Only 27 cases with malignant myoepithelioma arising from a major salivary glands have previously been reported in the English literature. Diagnosis is based on histological and immunuhistochemical findings. Conservative surgery is the most accepted treatment choice. Radioterapy is only used when surgery is not considered feasible. In this study, a 61-year-old woman with submandibular gland malignant myoepithelioma was reported. Based on the English literature review, this case report represents the sixth case of malignant myoepithelioma of the submandibular salivary gland.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 183 119-123

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale