Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Servikal Tüberküloz Lenfadenit Ön Tanılı Bir Olguda Castleman Hastalığı
 

Servikal Tüberküloz Lenfadenit Ön Tanılı Bir Olguda Castleman Hastalığı

Keskinöz İ., Erdem Ş.

Kırk sekiz yaşında bayan hasta boyunda beş yıldır zaman zaman kaybolan şişlik öyküsü ile başvurdu. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirmede sol üst servikalde çok loblu kitle lezyonu tespit edildi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi reaktif lenfoid hiperplazi olarak bildirildi. PPD testi 14 mm ölçüldü. Ön tanıda ekstrapulmoner lenf bezi tüberkülozu düşünüldü. Kesin tanı için cerrahi eksizyon planlandı. Kümelenmiş nodal yapıların histopatolojik incelenmesinde en büyük lenf nodunu tutan hiyalin vasküler tip Castleman hastalığı rapor edildi. Servikal lenf bezi kaynaklı kitlelerin ayırıcı tanısında Castleman hastalığı’nın hatırlanması ve tanı amaçlı tek bir lenf nodu yerine kümelenmiş kitlenin tamamının çıkarılması gerektiği düşüncesiyle, ön tanıda servikal tüberküloz lenfadenit düşünülen ancak histopatolojisi hiyalin vasküler tip Castleman hastalığı olarak tespit edilen olguyu literatür eşliğinde sunduk.

Castleman Disease in a Case with the Initial Diagnosis of Cervical Tuberculous Lymphadenitis

Keskinöz İ., Erdem Ş.

A 48-year-old female presented with a 5-year history of swelling in her neck that occasionally disappeared. The physical examination and the radiological evaluation revealed a multilobulated mass in the left upper cervical region. Fine needle aspiration biopsy was reported as reactive lymphoid hyperplasia. PPD test measured 14 mm. The initial diagnosis was extrapulmonary lymph node tuberculosis. The mass was excised totally for the definitive diagnosis. Histophtological evaluation revealed hyaline vascular Castleman’s disease in the largest of the conglomerated lymph nodes. In the differential diagnosis of the cervical lymph node masses, Castleman disease must be remembered. We consider that total excision of the conglomerated mass lesion instead of a solitary lymph node biopsy may be necessary to achieve the definitive diagnosis. Therefore we presented this case with the relevant literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/3 124-127

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale