Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Bir Olgu Nedeniyle Meniere Hastalığı Tedavisinde Endolenfatik Kese Cerrahisinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
 

Bir Olgu Nedeniyle Meniere Hastalığı Tedavisinde Endolenfatik Kese Cerrahisinin Yeniden Gözden Geçirilmesi

Özlüoğlu L., Erbek S., Çelik B. Ş.

Meniere hastalığı, epizodik vertigo ve sensorinöral işitme kaybı ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Yaklaşık iki yıldır sağ kulakta ileri derecede sensorinöral işitme kaybıyla birlikte tedaviye dirençli vertigosu olan, gliserol testinin pozitif olduğu bir Meniere hastamızın preoperatif elektronistagmografi testinde, sağda kanal paralizisi izlendi. Temporal kemik BT'de ise anteromedial yerleşimli sigmoid sinüs saptandı. Endolenfatik mastoid şant operasyonuyla vertigosu tamamen kontrol altına alınan hastamızın işitmesi de progresif olarak düzelme gösterdi. Postoperatif beşinci ayda saf ses ortalamalarında yaklaşık 70 dB, konuşmayı ayırt etme skorunda ise %64 oranında iyileşmeler izlendi. Tedaviye dirençli Meniere hastalarında, ileri derecede işitme kaybı olsa da endolenfatik kese cerrahisi (EKC) ilk veya alternatif tedavi olarak düşünülebilir. Daha geniş olgu serileri ile yapılacak çalışmalar EKC'nin, olgumuzda olduğu gibi, sadece vertigo kontrolünde değil işitmeye de olumlu katkısı nedeniyle tercih edilebilecek bir alternatif oldugunu gösterebilir.

Re-Evaluation of Endolymphatic Sac Surgery in Meniere Disease Treatment Due to a Case

Özlüoğlu L., Erbek S., Çelik B. Ş.

Meniere disease, characterized by episodic vertigo and sensorineural hearing loss, is an inner ear disorder. Caloric weakness was evident in the right ear with electronystagmography, and an anteromedially localized sigmoid sinus was observed in the temporal CT in a glycerol test positive patient, who had deeper sensorineural hearing loss in the right ear and intractable vertigo for two years. Vertigo was completely controlled after endolymphatic mastoid shunt surgery. Postoperative hearing healed progressively, pure tone average and speech discrimination scores improved about 70 dB and 64% respectively in the fifth month. Endolymphatic sac surgery (ESS) might be considered as initial or alternative treatment in intractable Meniere disease, despite deep sensorineural hearing loss. Further studies with more cases may indicate that ESS can be performed as an alternative surgical treatment, because it is not only effective on vertigo but also hearing loss, such as in our case.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/3 128-132

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale