Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Nazolabial Kist: Beş Olgunun Değerlendirilmesi
 

Nazolabial Kist: Beş Olgunun Değerlendirilmesi

Yalçın Ş., Karlıdağ T., Keleş E., Çobanoğlu B., Kaskalan E., Yıldırım H.

Nazolabial kistler, nadir görülen gelişimsel yapılardır. Genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkarlar ve odontojenik kökenli değildirler. Bu çalışmada, Nisan 2006 ile Mart 2009 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde nazolabial kist tanısı konulan beş olgu retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastalar; cinsiyet, yaş, semptomlar, semptom süreleri, lezyonun yerleşimi, hastanede kalış süresi, klinik özellikler, histopatolojik bulgular, radyolojik bulgular, tedavi ve rekürrens açısından değerlendirildi. Nazolabial kistlerin kadınlarda, yetişkin yaş gurubunda ve sol tarafta daha sık görüldüğü gözlemlendi. Hastaları hekime getiren şikayetler, nazolabial olukta şişlik ve yüzde asimetri idi. Ortalama semptom süresi 32 aydı. Tüm hastalarda kistler sublabial yaklaşım ile çıkarıldı ve tanı histopatolojik olarak doğrulandı. Hastalar postoperatif birinci günde taburcu edildi ve ortalama 13 aylık düzenli takiplerinde nüksle karşılaşılmadı.

Nasolabial Cyst: Analysis of Five Cases

Yalçın Ş., Karlıdağ T., Keleş E., Çobanoğlu B., Kaskalan E., Yıldırım H.

Nasolabial cysts are rare developmental structures. These lesions are usually unilateral and they are non-odontogenic. In the present study we performed a retrospective review of five cases with nasolabial cysts, who were diagnosed in Fırat University Hospital, Department of Otolaryngology between April 2006 and March 2009. The patients were evaluated with respect to their gender, age, presenting symptoms, duration of symptoms, localization of the lesion, length of hospitalization, clinical features, histopathological findings, radiological findings, treatment option and recurrences. We found that nasolabial cysts had a higher incidence in women, adults, and on the left side of the face. The symptoms of the patients were swelling at the nasolabial sulcus and facial asymmetry. The mean duration of symptoms was 32 months. In all patients the cysts were excised through a sublabial approach and diagnosis was confirmed histopathologically. The patients were discharged on postoperative first day and no recurrence was encountered during a 13-month average follow-up period for.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/3 141-146

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale