Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Tiroglossal Duktus Kistlerinde Preoperatif Tanı Yöntemleri
 

Tiroglossal Duktus Kistlerinde Preoperatif Tanı Yöntemleri

Güçlü E., Yılmaz S., Yaman H., Alkan N.

Amaç: Tiroglossal duktus kisti (TGDK) veya fistülü olan hastalarda preoperatif yapılan tetkikler değerlendirilmiştir. Yöntem ve Gereçler: On üç hasta (7 kadın, 6 erkek; 4-59 yaşları arasında; ortalama yaş 24.7±18.5) retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, klinik özellikleri, preoperatif yapılan tetkikleri ve histopatolojik tanıları gözden geçirildi. Tüm hastalara Sistrunk tekniği ile ameliyat yapılmıştı. Bulgular: Olguların 11'inde (%84.6) kist, 2'sinde (%15.4) fistül formasyonu saptandı. Kist veya fistül ağzı 11'inde (%84.6) orta hatta, 2'sinde (%15.4) orta hattın lateralinde ve solda yerleşim gösteriyordu. Kist formasyonu olan hastaların tamamına preoperatif ultrasonografi (USG) yapılırken fistül formasyonu olan hastalara herhangi bir tetkik yapılmadı. USG'de hastaların tamamında tiroid dokusu normal anatomik lokalizasyonunda görüldü. Hastaların takiplerinde nüks görülmedi. Sonuç: TGDK, konjenital boyun kitleleri içinde en sık görülenidir. USG, klinik olarak TGDK düşünülen hastalarda preoperatif dönemde ilk yapılacak tanı yöntemidir. Efektif, ucuz, radyasyon içermeyen, non-invaziv ve sedasyon gerektirmeyen bir tetkiktir. Ayrıca, USG kitle ile normal tiroid dokusu hakkında faydalı bilgiler verir. USG'de normal tiroid dokusu izlendiği takdirde tiroid sintigrafisinin rutin olarak yapılmasına gerek yoktur. USG'de solid kitle ve malinite bulguları izlenirse ince iğne aspirasyon biyopsisi, bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme yapılabilir.

Preoperative Diagnostic Methods Of Thyroglossal Duct Cysts

Güçlü E., Yılmaz S., Yaman H., Alkan N.

Objectives: The purpose of the study was to evaluate the preoperative diagnostic tests of the patients with thyroglossal duct cyst or fistula. Materials and Methods: Thirteen patients (7 females, 6 males; mean age: 24.7±18.5 years; range 4 to 59 years) were reviewed retrospectively. We reviewed age, sex, clinical features, preoperative diagnostic tests, treatment, and histopathologic diagnosis. All cases were operated by Sistrunk procedure. Results: Cyst formation was in 11 patients (%84.6) while fistula formation in 2 patients (%15.4). The lesions of 11 patients (%84.6) were located on the midline and lesions of 2 patients (%15.4) were located on the paramedian neck (left side). While preoperative ultrasonography (USG) was performed with cyst formation in all cases, preoperative any diagnostic test was not done with fistula formation in patients. The thyroid gland was observed normal localization in all cases. There was no recurrence in the follow up period. Conclusions: Thyroglossal duct cyst is the most common congenital neck mass. USG is the initial investigation of choice for a clinically suspected thyroglossal duct cyst. It is effective, inexpensive, non-radiation, non-invasive and does not require sedation. It also offers useful information, for the identification of both the cyst and thyroid gland. Routine thyroid scintigraphy may not be necessary if a normal thyroid gland can be identified on routine preoperative USG. If any solid element and findings of malignancy was found on USG, the fine-needle aspiration biopsy, computed tomography and/or magnetic resonance imaging could be performed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (1)

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale