Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Soğuk Disseksiyon Tekniğine Karşı Plazmakinetik Tonsillektomi Tekniğinde Postoperatif Ağrının Karşılaştırılması
 

Soğuk Disseksiyon Tekniğine Karşı Plazmakinetik Tonsillektomi Tekniğinde Postoperatif Ağrının Karşılaştırılması

Yorgancılar E., Meriç F., Gün R., Yıldırım M.

Tonsillektomi sonrası ağrı, postoperatif morbiditeyi etkileyen en önemli sebeplerden biridir. Plazmakinetik cerrahi tekniği tonsillektomide uygulanan yeni tekniklerden biridir ve birçok avantajı olduğu bildirilmektedir. Çalışmamıza dahil edilen toplam 39 hastanın 20'sine soğuk diseksiyon tekniği ile, 19'una plazmakinetik cerrahi tekniği ile tonsillektomi uygulanmış ve postoperatif 1.,3.,7. günlerde boğaz ağrısı vizüel analog skala yardımıyla değerlendirilmiştir. Plazmakinetik tonsillektomi (PT) grubunda soğuk diseksiyon tonsillektomi (ST) grubuna göre postoperatif ağrı 1. günde istatistiksel olarak anlamlı şekilde az iken, postoperatif 3. ve 7. günlerde her iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç olarak plazmakinetik tonsillektomi tekniği, soğuk diseksiyon tekniğine göre erken postoperatif dönemde anlamlı şekilde daha az ağrı oluşturmakta ve morbiditeyi azaltmaktadır.

The Comparıson Of Plasmakınetıc Tonsıllectomy Technıque Wıth Cold Dıssectıon Technıque Concernıng Postoperatıve Paın

Yorgancılar E., Meriç F., Gün R., Yıldırım M.

After the tonsillectomy, the pain is one of the most important reason which affects the postoperative morbidity. The plasmakinetic surgery technique is one of the new techniques applied in tonsillectomy and it is mentioned that it has many advantages. Of the 39 patients that were included in our study, 20 of them undergone tonsillectomy by cold dissection, and 19 of them by plasmakinetic surgery technique. Then, in postoperative 1st,3th,7th days, the pain was evaluated by visual analogue scale. The pain in plasmakinetic tonsillectomy group(PT) was less than the cold dissection group (CT) in the 1st postoperative day as shown statistically. But, in the 3th and 7th days, no significant difference was observed. In brief, the plasmakinetic tonsillectomy technique remarkably causes less pain than the cold dissection technique in early postoperative period and it decreases the morbidity.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale