Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Disfaji Etyolojisinde Forestier Hastalığı: Olgu Sunumu
 

Disfaji Etyolojisinde Forestier Hastalığı: Olgu Sunumu

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Öcal B., Çadallı Tatar E.

Diffüz idiopatik iskelet hiperostozu (DISH) (ankilozan hiperostozis, Forestier Hastalığı, spondylitis ossificans ligamentosa) paravertebral ligaman ve kasların enkondral ossifikasyonu sonucu gelişen, yaygın spinal osteofit oluşumları ile karakterize, kronik bir durumdur. DISH'in servikal bölgeyi etkilediği erişkin popülasyonun, sadece %0.1-6'sında disfaji görülür. Disfaji şikayeti olan DISH hastalarında, öncelikle diyet değişikliği ve antiinflamatuar tedavi uygulanabilir. Diyet değişikliğine olumlu cevap alınamayan hastalarda veya kliniği ağır olan hastalarda cerrahi düşünülmelidir. Yutma güçlüğü ile başvuran 58 yaşındaki erkek hasta tanı ve tedavi seçenekleri ile literatür eşliğinde sunulmuştur.

Forestıer Dısease In The Etıology Of Dysphagıa: Case Report

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Öcal B., Çadallı Tatar E.

Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) (Ankylosing hiperostosis, Forestier Disease, spondylitis ossificans ligamentosa), is a chronic disease characterized by widespread spinal osteofit formation due to enchondral ossification of paravertebral ligament and muscles. Dysphagia occurs 0,1-6 % of the adult population whose cervical region affected by DISH. These patients are usually treated conservatively with dietary changes and anti-inflammatory drugs. Surgical treatments can be needed for patients in whom medical treatment is failed. Diagnose and treatment modalities of a 58 year old man applied with dysphagia are discussed with literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale