Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Septoplasti Geçiren Hastlarada Yaşam Kalitesinin Erken Dönemde Değerlendirilmesi
 

Septoplasti Geçiren Hastlarada Yaşam Kalitesinin Erken Dönemde Değerlendirilmesi

Kuzdere M., Uyar Y., Dalkılıç Ç., Yıldırım G., Saltürk Z., Gümrükçü S. S., Yurtseven C.

Septoplasti, kulak burun boğaz pratiğinde en sık uygulanan operasyonlardan biri olmasına rağmen hasta memnuniyeti konusu halen çözüm beklemektedir. Septum deviasyonunda başarı kriterlerinde hekim ve hastanın beklentilerindeki fark en önemli sıkıntılardan biridir. Bu noktada yaşam kalitesini değerlendiren anketler yol gösterici olabilmektedir. Bu çalışmamızda septoplasti uyguladığımız hastalarda erken dönemdeki yaşam kalitesini burun tıkanıklığı semptom değerlendirme anketi ile değerlendirdik. Çalışmamıza Temmuz 2010 ile Eylül 2010 tarihleri arasında kliniğimizde septum deviayonu ve konka hipertrofisi nedeniyle septoplasti ve konka cerrahisi uyguladığımız 48 hastayı dahil ettik. Çalışmaya dahil edilen hastalardan burun tıkanıklığı semptom değerlendirme anketi doldurması istendi. Aynı anket postoperatif olarak 1. ayda hasta tarafından tekrar dolduruldu. Septoplasti grubunda burun tıkanıklığı semptom değerlendirme anket sonucu ortalaması 64,64, septoplasti ve konkaplasti uygulanan grupta ise 62,25 idi. Post operatif sonuçlarda ise yalnızca septoplasti uygulanan grupta ortalama sonuç 20,71 ve konka cerrahisi uygulanan grupta ise 21,25 bulundu. Pre operatif ve post operatif sonuçlar arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0,001). Gruplar arasında ise anlamlı bir fark bulunamadı.

Evaluation Of Short Term Quality Of Life After Septoplasty

Kuzdere M., Uyar Y., Dalkılıç Ç., Yıldırım G., Saltürk Z., Gümrükçü S. S., Yurtseven C.

Although septoplasty is one of the most common procedures performed in otorhinolaryngology, satisfaction of patients after surgery has still been a problem waiting for a solution. Difference of expectations between the patients and the physicians is the main problem at this subject. Questionarries designed for the assesment of quality of life may guide physicians at this point.In this study, we analyzed short term results of septoplasty by nasal obstruction and septoplasty evaluation questionarry. 48 patients who were operated because of septal deviation and conchal hypertrophy were included in to the study. All of the patients were asked to fill nasal obstruction and septoplasty evaluation questionarry before the operation and 1 month after the operation. The mean score of the questionarry was 64,64 at septolasty group and 62,25 at septoplasty and conchal surgery group before the operation. The mean score was 20,71 at septolasty group and 21,25 at septoplasty and conchal surgery group 1 month after the operation. There was statistically significant difference btween preoperative and postoperative results(p<0,001). On the other hand, there was no difference betwee two groups.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale