Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Bell Paralizisinde Tanı Ve Tedavi Yöntemleri
 

Bell Paralizisinde Tanı Ve Tedavi Yöntemleri

Selimoğlu E., Bayındır T., Tan M.

Fasiyal sinir paralizileri birçok farklı nedene bağlı olarak görülebilir. Bu nedenler arasında; genetik faktörler, viral infeksiyona bağlı gelişen vasküler iskemi ve inflamasyon, otoimmun hastalıklar, temporal kemik fraktürleri, baş-boyun tümörleri, santral sinir sistemi lezyonları yer almaktadır. Ancak tüm bu bilinen nedenlere karşın fasiyal paralizilerin büyük çoğunluğu " idiopatik " ya da " Bell paralizisi " olarak karşımıza çıkmaktadır. Bell paralizisinde hastaların yaklaşık %80-85'inde ilk üç ay içerisinde spontan ve tam iyileşme görülür. Ancak prognozu olumsuz etkileyen faktörlerde göz önüne alındığında bu hastalara erken dönemde tedavi başlanması gerektiği kabul edilmektedir. Tedavide kortikosteroidlerin erken dönemde kullanılmaya başladığında etkili olduğu bilinmektedir. Kortikosteroid tedavisi ile birlikte ya da tek başına antiviral ajanların da tedavide rutin olarak kullanılması ile ilgili, kesin ve yeterli klinik kanıtlar ise henüz elde edilememiştir. Ayrıca Bell paralizili hastaların az bir kısmında erken dönemde yapılacak dekompresyon cerrahisini destekleyen yayınlar olmakla birlikte, tedavideki yeri hala tartışmalıdır ve ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Biz de bu derleme ile Bell paralizinin tanı ve tedavisini mevcut literatürler ışığında tartışmayı amaçladık.

Dıagnosıs And Management Of Bell Palsy

Selimoğlu E., Bayındır T., Tan M.

A variety of disorders can affect the function of the facial nerve, such as genetic factors, vascular iskemia and inflammation according to viral infections, otoimmune diseases, temporal bone fractures, head and neck tumours, central nervous system tumours. Despite all of these known conditions the most common presentation of facial paralysis is still " idiopathic ", or " Bell paralysis ". Spontaneous and complete recovery in first three months expected in 80-85% of all patients with Bell paralysis. But early treatment should be considered if recognized the factors effecting prognosis negatively. It has been known that the early administration of corticosteroids improves the chance of full recovery. But there remains insufficient clinical evidences supporting the routine use of antiviral medications with or without corticosteroid therapy. In addition, in a few group of patients, early phase facial nerve decompression surgery techniques are supported by literatures, whereas it remains still highly controversial issue and necessary to support by further studies. In this review we aimed to discuss the diagnosis and treatment procedures of Bell's palsy in the lights of literature

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale