Substernal Guatra Yaklaşım

Yorgancılar E., Topçu İ., Bakır S., Gün R., Yıldırım M.

Substernal guatr, tiroid bezinin mediasten içine uzanması olarak tanımlanır. Bununla birlikte substernal guatrın kesin tanımı konusunda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu tip guatrlar primer ve sekonder olarak sınıflanmaktadır. Primer substernal guatrlar tüm substernal guatrların %1‘ ini oluştururlar ve mediastende bulunan ektopik tiroid dokusundan kaynaklanırlar. Sekonder substernal guatrlar boyundaki tiroid bezinin aşağı uzanmasından kaynaklanır. Bası belirtilerinin varlığı, hipertiroidizm, malignite ve hatta korunma için total tiroidektomi endikasyonu vardır. Ender durumlar dışında substernal guatrlar boyun kesisi ile çıkarılabilir. Tiroid bezi arkus aorta seviyesinin aşağısına uzanmışsa ve dış çapı 10 cm'den büyükse veya boyun yaklaşım yöntemlerinin hepsinin uygulanmasına rağmen cerrahide ilerleme sağlanamıyorsa sternotomi ve mediastenden yaklaşım gereklidir. Her baş-boyun cerrahı substernal guatra yaklaşımı bilmelidir. Bu derleme, substernal guatra yaklaşım yöntemlerini sunmayı amaçlamaktadır.

Management To Substernal Goıter

Yorgancılar E., Topçu İ., Bakır S., Gün R., Yıldırım M.

Substernal goiter is defined as extention of the thyroid gland in to the mediastinum. However, there is lack of consensus regarding the exact definition of a substernal goiter. It can be classified as primary and secondary. Primary substernal goiters, which represent about 1% of all substernal goiters, arise from ectopic thyroid tissue located in the mediastinum. Secondary substernal goiters arise from downward extension of cervical thyroid gland. In the setting of compressive symptoms, hyperthyroidism, malignancy, or even prophylaxis total thyroidectomy is indicated for it. Substernal goiters, with rare exceptions, can be resected through a cervical incision. If the thyroid gland extends below the aortic arch and the lateral diameter of the goiter is greater than 10 cm or if no progress is made even after carrying out all of cervical thyroidectomy procedures, a sternotomy and mediastinal approach is required. Every head and neck surgeon should be familiar with the management to substernal goiter. This review study aims to present management methods to substernal goiters.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale