Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » C-Reaktif Protein, Prokalsitonin Ve Eritrosit Sedimantasyon Hızı'nın Klinik Pratikte Kullanımı
 

C-Reaktif Protein, Prokalsitonin Ve Eritrosit Sedimantasyon Hızı'nın Klinik Pratikte Kullanımı

Gürel A., Uzun L., Yazgan H., Yazgan Z.

Gerek polikliniklerde, gerekse acillerde ve servislerde en çok istenen tetkikler arasında C-reaktif protein (CRP), eritrosit çökme hızı (ESH) ve giderek artan oranda prokalsitonin (PCT) gelmektedir. Ciddi enfeksiyonların varlığı, takibi, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayırımı yanı sıra, non-enfeksiyoz inflamasyonların belirlenmesinde, tedaviye yanıtın izlenmesinde, yersiz ve uzun süreli antibiyotik kullanımını yönetmede bu akut faz reaktanlarının doğru yorumlanması önemlidir. Akut faz reaktanı olarak bilinen bu testlerin klinik pratikteki yeri ve önemini tartışmayı amaçladık.

The Use Of C-Reactıve Proteın, Procalcıtonın And Erythrocyte Sedımentatıon Rate In Clınıcal Practıce

Gürel A., Uzun L., Yazgan H., Yazgan Z.

C-Reactive Protein (CRP), Erythrocyte Sedimentation Rate (ESH) and Procalcitonin (PCT) are the most frequently ordered tests in outpatient, emergency room and inpatient settings. The correct interpretation of these acute-phase reactants are important when differentiating between viral and bacterial infections when serious infections are present, identifying non-infectious inflammations, monitoring response to treatment and managing inappropriate antibiotic use. This study looks at the appropriate use and importance of these acute-phase reactants in clinical practice.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale