Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Anterior Septal Burun Kanamalarında Elektrokoterizasyon Mu Kimyasal Koterizasyon Mu?
 

Anterior Septal Burun Kanamalarında Elektrokoterizasyon Mu Kimyasal Koterizasyon Mu?

Candan S., Şapçı T., Aslan G.

Amaç: Anterior septal burun kanamalarının tedavisinde elektrokoterizasyon ve kimyasal koterizasyon yöntemlerinin başarı oranlarının incelenmesi. Gereç ve Yöntem: Kimyasal koterizasyon ve elektrokoterizasyon uygulanan anterior septal burun kanamalı 130 hastanın verileri prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Koterizasyon öncesi topikal ve lokal anestezi uygulandı. Koterizasyon sonrası nazal kaviteye antibiyotikli pomad ve izotonik solüsyon uygulandı. Hastaların koterizasyon sonrası birer hafta arayla dört kez kontrol muayeneleri yapıldı. Bulgular: 130 hasta'nın 64' ne gümüş nitrat ile kimyasal koterizasyon, kalan 66 hastaya elektrokoterizasyon uygulandı. Kimyasal koterizasyon yapılan 64 hastanın 61'inde ilk uygulamada hemostaz sağlandı. Kimyasal koterizasyona cevap vermeyen 3 hastada ise aynı zamanda elektrokoterizasyon ile başarılı bir şekilde kanama kontrolü sağlandı. Takip sırasında kimyasal koterizasyon yapılan 5 hasta tekrarlayan kanama nedeniyle tekrar başvurdu. Hafif kanama odakları tespit edilen bu 5 hastada ikinci uygulamada kimyasal koterizasyon başarılı oldu. Elektrokoterizasyon yapılan 66 hastada ilk uygulamada hemostaz sağlanmasına rağmen takip sırasında 12' sinde tekrarlayan burun kanaması oldu. Bu hastaların 2'sine hafif kanama nedeniyle kimyasal koterizasyon, 2'sine daha belirgin kanama nedeniyle tekrar elektrokoterizasyon uygulandı. Antikoagülan tedavi alan ve kanaması tekrarlayan 8 olguda ikinci kez elektrokoterizasyon yerine bivalve septal teflon splint uygulanarak kanama kontrolü sağlandı. Sonuç: Seçilmiş anterior septal burun kanamalı hastaların tedavisinde kimyasal koterizasyon sınırlı bir alandaki yüzeyel mukozal kanamalar da , yüksek volümlü ve belirgin vasküler yapıların izlendiği durumlarda ise elektrokoterizasyon başarılı olmuştur.

Electrocauterızatıon Or Chemıcal Cauterızatıon For Anterıor Septal Epıstaxıs?

Candan S., Şapçı T., Aslan G.

Aim: Investigation of electrocauterization and chemical cauterization choosing criteria in treatment of anterior septal epistaxis carried out with cauterization method. Material and Method: The data of 130 patients who were treated with chemical cauterization and electrocauterization for anterior septal epistaxis were prospectively reviewed and were included in the study. Topical and local anesthesia were applied before cauterization. Antibiotic ointment and isotonic solution were applied to nasal cavity after cauterization. Patients were examined for four times with intervals of one week after cauterization. Results: 64 out of 130 patients underwent chemical cauerization with silver nitrate and remaining 66 patients underwent electrocauterization. Hemostasis was achieved at the first application in 61 out of 64 patients who underwent chemical cauterization. Hemostasis was achieved with concurrent electrocautery in 3 patients who did not respond to chemical cauterization. On follow-up, 5 patients who underwent chemical cauterization underwent with recurrent hemorrhage, second chemical cauterization was successful in these patients in whom mild bleeding focuses were detected. Although hemostasis was achieved in the first application in 66 patients who underwent electrocauterization, recurrent epistaxis occured in 12 patients on follow-up. Chemical cauterization was applied to 2 of these patients because of mild hemorrhage, electrocauterization was applied again to the other 2 because of more severe hemorrhage. Bivalve septal teflon splint was utilized instead of a second electrocauterization in 8 patients receiving anticoagulant treatment because of recurrent epistaxis and bleeding control was achieved. Conclusion: The outcomes of this study indicated that cauterization was an effective method in treatment of patients with selected anterior septal epistaxis. Chemical cauterization is a practical method that can be the first choice in superficial mucosal bleedings in a limited area. Electrocauterization can be preferred in high volume epistaxis and when prominent vascular structures are seen.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale