Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Sağlık Kuruluna Özürlülük Tespiti Ve Diğer Nedenlerle Başvuran Olgularda Kulak Burun Boğaz Patolojileri..
 

Sağlık Kuruluna Özürlülük Tespiti Ve Diğer Nedenlerle Başvuran Olgularda Kulak Burun Boğaz Patolojileri..

Topçu İ., Kayhan F. T., Sayın İ., Erdur Ö.

Sağlık Kuruluna Özürlülük Tespiti Ve Diğer Nedenlerle Başvuran Olgularda Kulak Burun Boğaz Patolojileri Ve Sıklıkları: Gözlemsel Bir Çalışma Amaç: Sağlık kuruluna özürlülük tespiti ve diğer nedenlerle başvuran olgularda kulak burun boğaz (KBB) patolojileri ve sıklığını saptamak. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma için 1 Ocak 2009-1 Şubat 2010 tarihleri arasında 13 ay süre ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu'na başvuran olgular geriye dönük olarak incelendi. Kaydedilen patolojiler özür tespiti başvuruları ile özürlülük tespiti dışındaki başvurular grubuna ayrılarak değerlendirildi. Bulgular: Toplam 10638 olgunun tıbbi kayıtları incelendi. 1439 (% 13,5) olguda KBB patolojisi saptandı. Aynı olguda birden fazla KBB patolojisi bulunabildiğinden 1439 olguda toplam 1616 (% 15,2) farklı KBB patolojisi tespit edildi. En sık işitme kaybı n=961 (% 9,03), konuşma patolojisi n=321 (% 3) ve kronik otitis media n=159 (% 1,5) saptandı. Bunlar dışındaki patolojiler göz küresi yokluğu n=42 (% 0,39), tiroid patolojileri n=33 (% 0,31), trakeotomi n=32 (% 0,3), larenjektomi n=26 (% 0,24) ve az saptanan diğer patolojiler grubunda n=38 (%. 0,34) toplanan patolojilerdi. Sonuç: Türkiye'de geçmişte KBB alanında sağlık kurullarına başvuruda bulunan olguların KBB patolojilerine ait literatürde bir çalışma bulunamamıştır. Bu çalışma sağlık kuruluna başvuran olgularda KBB patolojilerinin yüksek sıklıkta görüldüğünü ortaya koymaktadır. Özürlü olguların sıklıkla başvurduğu bu kurullardan sağlanacak veriler hem KBB patolojilerinin toplumdaki sıklığını öngörmede hem de özürlü kişilere ait düzenlemelerde faydalı olabilir.

Ear-Nose-Throat Pathologıes And Incıdence In Subjects Who Apply To Health Councıl For Detectıon Of Dısabılıty And..

Topçu İ., Kayhan F. T., Sayın İ., Erdur Ö.

Ear-Nose-Throat Pathologıes And Incıdence In Subjects Who Apply To Health Councıl For Detectıon Of Dısabılıty And Other Causes: An Observatıonal Study Aim: To determine ear-nose and throat (ENT) pathologies in subjects who apply to health council for disability detection and other causes. Material and Methods: In our study, subjects who applied to health council of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital during 13 months between 1 January 2009 and 1 February 2010 were analysed retrospectively. Pathologies were evaluated between applications for disability detection and other causes. Results: Medical records of a total of 10638 cases were analysed. ENT pathologies were detected in a total of 1439 (13,5%) cases. A total of 1616 (15,2%) different ENT pathologies were detected in 1439 cases as more than one ENT pathologies could be present in the same subject. The most common pathologies were hearing loss n=961 (9,03%), speech pathology n=321 (3%) and chronic otitis media n=159 (1,5%). The other pathologies were absence of eyeball n=42 (0,39%), thyroid pathologies n=33 (0,31%), tracheotomy n=32 (0,3%), laryngectomy n=26 (0,24%) and the pathologies gathered in rare pathologies group n=38 (0,34%). Conclusion: No studies were available in literature about ENT pathologies of the subjects who applied to health council in Turkey. This study puts forward that ENT pathologies are frequently seen in cases who apply to health council. Data obtained from these commissions that disabled frequently apply may be beneficial for both predicting the frequency of ENT pathologies in the community and regulations for the disabled.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale