Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Septoplasti Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Respiratuar Fonksiyon Testleri Kullanarak Septal Deviasyonlu..
 

Septoplasti Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Respiratuar Fonksiyon Testleri Kullanarak Septal Deviasyonlu..

Karaman M., Tek A., Tuncel A., Habeşoğlu E.T.

Septoplasti Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Respiratuar Fonksiyon Testleri Kullanarak Septal Deviasyonlu Hastaları Değerlendirme.. Amaç: Septal deviasyonlu hastalarda, preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyon testi sonuçlarını karşılaştırarak, solunum fonksiyon testlerinin önemini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Septoplasti ameliyatı yapılan 40 hasta çalışmaya alındı. Her hastaya uygun teknikle ameliyat öncesi bir kez, ameliyattan sonraki 3. ay bir kez olmak üzere iki kez solunum fonksiyon testi yapıldı. FVC, FEV 1, PEF, FEF %75, FEF%50, FEF%25 değerleri belirlendi. Preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyon testlerinin sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: FEF 25 değeri dışındeki tüm postoperatif solunum fonksiyon testi değerleri, preoperatif değerlerden anlamlı olarak yüksek bulundu. Postoperatif FEF25 değeri anlamlı olarak preoperatif değerden düşüktü. Sonuç: Respiratuar fonksiyon testleri flow volüm spirometri ile ölçüldü. Spirometri sadece akciğer hastalıklarında yararlı değil, fakat üst solunum yolu tıkanıklıklarının belirlenmesinde de kullanılır. Nazal kavite üst solunum yolunun bir kısmını oluşturur ve septal deviasyon, nazal tıkanıklığa neden olan en önemli patolojik hastalıklardan biridir. Bu çalışmanın amacı, septoplasti ameliyatının öncesi ve sonrasında respiratuar fonksiyon testlerindeki değişiklikleri belirlemek.

Evaluation of Patients with Septal Deviation Using Respiratory Function Tests Before and After Septoplasty

Karaman M., Tek A., Tuncel A., Habeşoğlu E.T.

Objectives: To assess the effect of nasal septal deviation on pulmonary function tests by comparing preoperative and postoperative pulmonary function tests (PFT). Material and Methods: Forty patients who had septoplasty were evaluated. Pulmonary functions were measured twice in each subject, one before surgery and the other three months after surgery. The highest level for forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV 1), peak expiratory flow (PEF), and maximal expiratory flow 75%, 50%, 25% of FVC (FEF 75%, FEF50%, and FEF25%, respectively) were obtained independently. Preoperative and postoperative PFT results were compared. Results: Postoperative all PFT values, except for FEF 25 value, were significantly higher than the preoperative values. Postoperative FEF 25 value was significantly lower than preoperative value. Conclusions: Pulmonary function tests measured by spirometry are not only useful for the diagnosis of pulmonary disease, but also for determining the upper airway obstruction . Nasal cavity is a part of upper airways and septal deviation is one of the most important diseases which cause nasal obstruction. Correction of nasal obstruction resulted in improvement of pulmonary function tests.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 1-5

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale