Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlarında Klinik ve Radyolojik Korelasyon
 

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlarında Klinik ve Radyolojik Korelasyon

Aydın E., Topal Ö., Çelik Ş. B., Işık K.

Amaç: Temporomandibular disfonksiyon (TMD), " internal düzensizlik" (ID) ve "myoasiyal ağrı disfonksiyon sendromu" (MADS) olarak ikiye ayrılır. Temporomandibular eklem (TME) patolojilerinin tanısında manyetik rezonans görüntüleme (MR) sıklıkla kullanılmakta, ancak klinik ve radyolojik uyumsuzluklar tartışmalara neden olmaktadır. Çalışmamızda, MR ile saptanan dejeneratif değişikliklerin semptomatolojiyle uyumunu araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimize Mayıs 2003 ile Haziran 2009 tarihleri arasında TME şikayetleriyle başvuran ve MR çektirilen toplam 286 hasta ve 572 TME retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların klinik ve radyolojik bulguları arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: MR ile saptanan dejeneratif değişikliklerin şiddetiyle klinik bulguların şiddeti arasında özellikle hastalığın erken döneminde doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç: TMD olan hastalarda ID ve MADS ayrıcı tanısı klinik ve radyolojik bulguların birlikte değerlendirilmesiyle mümkündür. Uzun süredir TME şikayetleri olan hastalara tedaviye yön verebilmesi açısından MR ile değerlendirme önermekteyiz.

Clinical and Radiological Correlation in Temporomandibular Joint Dysfunctions

Aydın E., Topal Ö., Çelik Ş. B., Işık K.

Objective: Temporomandibular joint dysfunctions (TMJD) are classified as "internal derangement (ID)" and "myofascial pain dysfunction syndrome" (MPDS). Magnetic resonance imaging (MRI) is often used in the diagnosis of temporomandibular joint (TMJ) disorders, but clinical and radiological disagreements cause suspicions about MRI reliability. The aim of the study was to investigate the correlation between clinical and MRI findings of TMJD. Material and Methods: We retrospectively evaluated 572 TMJs of 286 patients admitted to our clinic between May 2003 and June 2009. The correlation of TMJ MRIs and clinical findings were statistically analyzed. Results: Especially in the early period of joint disorders, positive correlations were determined between the clinical severity and MRI findings. Conclusion: Differantial diagnosis of ID and MPDS should be made in association with MRI and clinical findings. For patients with long-lasting TMJ complaints, we suggest MRI evaluation in the treatment decision.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 6-13

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale