Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Topikal İntranazal Mometasone Furoatın Nazal Septal Dokular Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
 

Topikal İntranazal Mometasone Furoatın Nazal Septal Dokular Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Akpolat N., Keleş E., Alpay H. C., Orhan İ.

Amaç: Çalışmamızda sentetik bir glukokortikoid olan topikal mometazon furoatın kullanım şekline bağlı olarak tavşan nazal septal dokularında oluşturduğu etkiler incelendi. Gereç ve Yöntemler: Çalışma 35 Yeni Zellanda türü erişkin erkek tavşan üzerinde yapıldı. Çalışmadaki hayvanlar hiçbir ilaç uygulanmayan kontro grubu, direkt nazal septuma mometazon furoat ve ringer laktat uygulanan grup, lateral nazal duvara mometazon furoat ve ringer laktat uygulanan grup ve nazal septum ile lateral nazal duvar arasından nazal pasaja mometazon furoat ve ringer laktat uygulanan grup olmak üzere alt gruplara ayrıldı. Üç ay sonunda tüm gruplardaki tavşanların nazal septumlarından 5 µm kalınlığında kesitler alındı ve histopatolojik olarak mukozal ülserasyon, kartilaj hasarı, goblet hücre kaybı, mukoperikondrium ve kartilaj kalınlığı, fibrozis, silya kaybı, mukozal kalınlık submukozal damarlanma, inflamatuvar hücre infiltrasyonunun şiddeti yönünden değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubu ile septuma mometazon furoat uygulanan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p< 0.05). Ancak mometazon furoat uyguladığımız grupların tümünde goblet hücre kaybı ve silya kaybı olduğu görüldü. Şiddetli silya kaybı olan tavşanların %75’ini ise direkt olarak septuma mometazon furoat uygulanan grup oluşturuyordu. Sonuç: Bulgular mometazon furoat kullanımına bağlı oluşan silya kaybı, goblet hücre kaybı ve submukozal damarlanma artışının özellikle mometazon furoatın direkt nazal septuma uygulanan grupta olduğunu ortaya koymaktadır.

The Effects of Topical Intranasal Mometasone Furoate on Nasal Septal Tissues: An Experimental Study

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Akpolat N., Keleş E., Alpay H. C., Orhan İ.

Objective: This study analyzed the effects of topical mometasone furoate, which is a synthetic glucocorticoid, on rabbit nasal septal tissues in relation to the mode of administration. Material and Methods: The study was carried out on 35 New Zealand mature male rabbits. The animals in the study were divided into subgroups: the control group in which nothing was administered, the groups in which mometasone furoate or ringer lactate were applied directly to the nasal septum, to the lateral nasal wall and to the nasal passage between nasal septum and lateral nasal wall. After three months, 5 µm thick sections were taken from all animals’ nasal septums and the sections were evaluated histopathologically in terms of mucosal ulceration, cartilage damage, goblet cell loss, mucoperichondrium and cartilage thickness, fibrosis, cilia loss, mucosal thickness, submucosal vascularity and the severity of inflammatory cell infiltration. Results: There was a statistically significant difference between the control group and the group in which mometasone furoate was applied to the nasal septum (p< 0.05). However, in all mometasone furoate applied groups, goblet cell and cilia loss were observed. Seventy five percent of the rabbits with severe cilia loss were from the group in which mometasone furoate was applied directly to the nasal septum. Conclusion: The results indicate that cilia loss, goblet cell loss and submucosal vascularity occurred depending on the mode of administration of mometasone furoate, and were seen particularly in the group in which mometasone furoate was applied directly to the nasal septum.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 14-20

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale