Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Uvulada Yerleşik Dev Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
 

Uvulada Yerleşik Dev Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Yorgancılar E., Meriç F., Bakır S., Gün R., Yıldırım M.

Tüm neoplazmların yaklaşık % 3’ü tükrük bezi tümörleri olarak görülür. Tükrük bezi neoplazmlarının %22’si ise minör tükrük bezlerinde oluşur. Pleomorfik adenom, majör ve minör tükrük bezlerinin en sık benign tümörüdür. Minör tükrük bezlerinden kaynaklanan pleomorfik adenomlar daha çok sert ve yumuşak damakta, takiben dudak, yanak mukozası, dil, ağız tabanı, tonsil, retromolar üçgen ve burun boşluğunda görülürler . Uvulaya yerleşik pleomorfik adenom oldukça azdır ve az sayıda olgu sunumları vardır. Bu makalede yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu, horlama ve velofarengeal yetmezlik şikayetlerine neden olan uvula yerleşimli dev bir pleomorfik adenom olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi. Uvulada yerleşik pleomorfik adenom olguları olmasına rağmen olgumuz bildirilen en büyük ve velofarengeal yetmezliğe neden olan ilk olgudur.

Huge Pleomorphic Adenoma Located in Uvula: Case Report

Yorgancılar E., Meriç F., Bakır S., Gün R., Yıldırım M.

gland tumors represent about 3% of all neoplasms. Tumors of the minor salivary glands comprise 22% of salivary gland neoplasms. Pleomorphic adenoma is the most common benign tumor of the major and minor salivary glands. Pleomorphic adenomas originating from minor salivary glands mostly occur in the hard and soft palate followed by lip, buccal mucosa, tongue, floor of the mouth, tonsil, pharynx, retromolar trigone and nasal cavity. Pleomorphic adenoma located in uvula is extremely rare, and there are a only few case reports. In this article,we report a case of huge pleomorphic adenoma in the uvula, which caused dysphagia, speech disturbance, snoring and velopharyngeal insufficiency and review the literature. Although there are some case reports about pleomorphic adenomas originating from the uvula, this is the biggest one and the first one that caused velopharyngeal insufficiency.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 25-29

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale