Ailesel Paraganglioma

Akçayöz N., Akın İ., Aydın E., Kuran G., Sağıt M.

Paragangliomalar, özellikle ailesel formları, oldukça nadir görülen tümörlerdendir. Baş boyun bölgesi paragangliomaları yaygın olarak karotis cisminden kaynaklanırlar. Karotis cisim tümörleri nöroendokrin kökenli, genellikle tek ve yavaş büyüyen tümörlerdir. Bu tümörlerin erken tedavisi tümör büyümesine bağlı gelişebilecek nörolojik defisitlerin önlenmesi açısından önemlidir. Karotis cisim tümörlerinin tedavisinde esas olarak cerrahi eksizyon önerilir. Bu olgu sunumunda aynı aileden üç yeni bilateral karotis cisim tümörü sunuldu.

Familial Paraganglioma

Akçayöz N., Akın İ., Aydın E., Kuran G., Sağıt M.

Paragangliomas, especially familial forms, are rare tumors. Paragangliomas of the head and neck region most commonly arise from the carotid bodies. Carotid body tumors are in general solitary and slowly growing tumors with a neuroendocrine origin. Early treatment of these tumors is important, surgery is the choice of treatment in carotid body tumors. In this case report, three new cases of bilateral carotid body tumors in the same family were reported.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 33-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale