Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Maksiller Santral Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu
 

Maksiller Santral Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu

Gerek M., Durmaz A., Hıdır Y., Ulus S., Deveci S. M.

Santral dev hücreli granüloma nadir görülen, benign ancak lokal agresif seyir gösteren bir kemik tümörüdür. Mandibula tutulumu maksillaya göre daha sıktır. Genellikle çocukluk çağı ve genç erişkinlerde görülür. Lezyonlar yavaş büyüme gösterebildiği gibi hızlı seyir de gösterebilir. Ayırıcı tanıda radiküler kistler, odontojenik kistler, Brown tümörü ve fibröz displazi akılda tutulmalıdır. Bilgisayarlı tomografide kemik destrüksiyonuyla birlikte mineralizasyon alanları dikkat çeker. Bu lezyonlar; küretaj, rezeksiyon ve lezyon içine steroid uygulaması ile tedavi edilebilmektedir. Nadir görülen bu lezyonun ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi oldukça yararlıdır ve cerrahi tedavi ile tatminkar sonuçlar elde edilebilir. Bu yazıda, cerrahi olarak tedavi edilen maksiller santral dev hücreli granüloma olgusu sunulmuştur.

Maxillary Central Giant Cell Granuloma

Gerek M., Durmaz A., Hıdır Y., Ulus S., Deveci S. M.

Central giant cell granuloma is a rare, locally aggressive benign bone tumor. Mandibular involvement is more frequent than maxilla. It is usually seen in the childhood and adolescence. These lesions may grow rapidly or slowly. Radicular cysts, odontogenic cysts, Brown tumors and fibrous dysplasia should be kept in mind in the differential diagnosis. Areas of bone destruction together with new bone formation are seen in the computerized tomography. Central giant cell granuloma may be treated by curettage, resection or intralesional corticosteroid injection. Computerized tomography is a useful diagnostic tool in the differential diagnosis. Satisfactory results may be obtained by surgical therapy. In this paper, a patient with central giant cell granuloma of the maxilla who was treated by en-bloc resection is presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 47-50

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale