Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Oral Matür Teratom: Nadir Bir Hastalık
 

Oral Matür Teratom: Nadir Bir Hastalık

Gök Ü., Çobanoğlu B., Sapmaz E., Orhan İ.

Oral kavite teratomları oldukça nadirdir. Hastaların çoğunda orta hatta ve paraksiyal lokalizasyonda olup sakrokoksigeal bölge en sık yerleştiği bölgedir (%40 ile %60). Teratomların sadece %10’u baş, boyun ve santral sinir sisteminden gelişir. Orofarengeal teratomlar tüm teratomların %2’sini oluşturur. Yenidoğanlarda beslenme zorluklarına ve hava yolu obstrüksüyonlarına sebep olurlar. Bazıları immatür hücreler içerse de baş ve boyun teratomları matür karakterde olup eksizyon en önemli tedavi yöntemidir. Bu çalışmada sert damağın ön kısmından kaynaklanan ve ağız dışına taşan polipoid kitlesi olan bir yenidoğan olguyu sunuyoruz. Tamamen çıkarılan kitlenin histolojik sonucu matür teratom olarak rapor edildi.

Oral Mature Teratoma: Report of a Rare Disease

Gök Ü., Çobanoğlu B., Sapmaz E., Orhan İ.

Teratomas arising from the oral cavity are rare. Most cases appear in the midline and paraxial locations; the sacrococcygeal region being the most common site (40% to 60%). Only 10% of teratomas originate from the head, neck and central nervous system. Oropharyngeal teratomas represent 2% of all teratomas. They develop in neonates and are associated with feeding difficulty and airway obstruction. Although some tumors consist of immature elements, teratomas of the head and neck are mature in nature, and surgical excision is the most effective treatment. We present a neonate with a polypoid mass originating from the anterior hard palate and protruding out of the mouth. The mass, which was completely excised, was histologically identified as a mature teratoma.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/1 51-54

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale