Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Maksiller Sinüste Ekstrakranial Meningiom: Olgu Sunumu
 

Maksiller Sinüste Ekstrakranial Meningiom: Olgu Sunumu

Başoğlu S.

Paranasal sinus meningiomaları etiyolojisi bilinmeyen ve çok nadir görülen tümörlerdir. Total cerrahi eksizyon, şu anda bilinen tek tedavi yöntemdir. Ancak kitlenin yerleşimi ve yayılımı cerrahi olarak zorluklara yol açabilir. Bu bildiride üst dişlerde şiddetli ağrı yakınması ile başvuran ve yapılan incelemeler sonucunda sağ maksiller ekstrakranial meningioma tanısı koyularak total eksizyon uygulanan 24 yaşında bayan olgu sunuldu. Bu olgu nedeniyle paranasal sinus ekstrakranial meningiomaları kliniği, tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisi literatür eşliğinde tartışıldı.

Extracranial Meningioma in Maxillary Sinus: Case Report

Başoğlu S.

Paranasal sinus meningiomas are seen very rarely and called extracranial or ectopic meningiomas, although meningiomas are the second most common tumors of the central nervous system. Most of them are located in the head and neck, whereas paranasal meningiomas are very rare. Total surgical excision is the only treatment method. However, the location and spread of the mass may lead to surgical difficulties. This report presents a 24-year old woman admitted with the complaint of severe pain in the upper teeth and underwent a total excision after being diagnosed with a right maxillary meningioma. The clinical features, diagnosis, differential diagnosis, and therapy of paranasal sinus extracranial meningiomas were discussed with a literature review.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 80-83

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale