Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Parotis Bezinin Hidatid Kisti: Olgu Sunumu
 

Parotis Bezinin Hidatid Kisti: Olgu Sunumu

Öztürk Ö.

Ekinokokus granulosus’un larva formunun bir infeksiyonu olan hidatid kist hastalığı önemli bir toplum sağlığı problemidir. Baş boyun bölgesinde nadiren görülmesini göz önüne alarak parotis bezi hidatid kisti olan 23 yaşındaki kadın hastayı sunmaktayız. Rutin değerlendirmeler sonrası süperfisyal parotidektomi yapılan hasta bir yıl sonra parotis bezi nüks kistine bağlı gelişen fasiyal palsi ile başvurdu. Nüks hidatid kist cerrahi olarak tedavi edilirken, kist membranının tamamen çıkarılmasına ve operasyon sahasının sterilizasyonuna büyük itina gösterildi. Takip süresi 3 yıl olan hastada nüks saptanmadı. Baş ve boyun bölgesi kistik kitlelerine yaklaşırken KBB hekiminin özellikle parazitik hastalığın yaygın olarak görüldüğü endemik sahalarda hidatid kist hastalığından şüphelenmesi gerekmektedir.

Hydatid Cyst of the Parotid Gland: Case Report

Öztürk Ö.

Hydatid cyst disease, an infection of the larval form of Echinococcus granulosus, is a serious public health problem. Considering the rare manifestation in the head and neck region, we report a 23-year-old female patient with hydatid cyst of the parotid gland. After routine investigations, superficial parotidectomy was performed, but the patient presented with facial palsy due to a recurrent cyst one year later. The recurrent hydatid cyst was treated surgically, and utmost care was taken to eliminate cyst membrane completely and to sterilize the operative site. The follow-up period is thus far 3-years with no evidence of recurrence. When dealing with cystic masses of the head and neck region, otolaryngologists should be suspicious for hydatid cyst disease especially in endemic areas where widespread infestation is known to occur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 102-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale