Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Ariepiglotik Plikada Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu
 

Ariepiglotik Plikada Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu

Duran A.

Disfaji ve dispne yakınmaları ile başvuran 44 yaşındaki kadın hastada ariepiglottik plikada görülen laringeal kitlenin direkt laringoskopi altında eksizyonu sırasında aşırı kanama ile karşılaşılmış ve tam eksizyon gerçekleştirilememiştir. Olgunun patolojik tanısının nadir görülen kavernöz hemanjiom olması üzerine olgunun literatür eşliğinde tartışılarak sunulması uygun görülmüştür. Hemanjiom yetişkinlerde çok seyrek görülen bir benign larinks tümörüdür. Kesin tanı her zaman histopatolojik incelemelerle olur, fakat hemanjiomlardan kontrolsüz ortamlarda biyopsi alınması zararlı olabilir. Hemanjiomların larengeal kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulması, olası operasyon güçlüklerine hazır olmayan ve doğru operasyon yaklaşımının planlanmasını sağlayacaktır. Larinks hemanjiomları için iyi oturtulmuş bir tedavi protokolü bulunmamaktadır.

Cavernous Hemangioma on the Aryepiglottic Fold: Case Report

Duran A.

A 44 year old woman presenting with dyspnea and dysphagia was diagnosed as having an aryepiglottic fold mass. Excisional biopsy of the tumour was not realized completely because of the severe bleeding. Definitive pathologic diagnosis was cavernous hemangiomas which is a very rare laryngeal benign tumour. Laryngeal hemangioma is a very rare benign tumour, in adults. Hemangiomas of the larynx are generally classified into adult and infantile forms. Cavernous hemangiomas in adults are more common and shows male predominance. Definitive diagnosis is always by histopathological examination, however biopsy for hemangiomas uncautiously may be harmful. Hemangiomas should be kept in mind for the differential diagnosis of laryngeal benign tumors and appropriate treatment procedures and possible prevention methods from complications should be planned. There is no well-defined therapy protocol for laringeal hemangiomas.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 106-110

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale