Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu: Olgu Sunumu
 

Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu: Olgu Sunumu

Orhan İ.

Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu görme ve işitme sistemini, meninksleri ve cildi etkileyebilen granülomatöz inflamatuvar bir hastalıktır. Etyolojisi bilinmemekle beraber genetik yatkınlığı olan kişilerde viral enfeksiyon sonrası melanositlere karşı oluşan hücresel immün cevap ile giden otoimmun mekanizmanın patogenezden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ailesel vakaların bildirilmesi ile bu hastalıkta genetik faktörlerin rol oynadığı düşüncesi güçlenmiştir. Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu’nun tedavisinde klasik olarak yüksek doz kortikosteroid kullanılmaktadır. Kortikosteroid tedavisine dirençli olan veya bu tedavinin uygulanamadığı hastalarda ise, komplikasyonların önüne geçebilmek ve prognozu iyileştirmek amacıyla immünsüpresif tedavi uygulanabilir. Bu makalede; üveit, sensörinöral işitme kaybı ve vitiligo bulgularının birlikte bulunduğu, nadir görülen bir hastalık olan Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu tanısı konulan iki hasta sunuldu.

Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome: Case Report

Orhan İ.

Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome (VKHS) is a granulomatous inflammatory disorder affecting the eyes, auditory system, meninges, and skin. The exact etiology of VKHS is still unknown. An autoimmune process in a genetically susceptible individual who contacts a viral infection is the most likely mechanism. The autoimmune aspect in VKHS includes a cellular immune response against melanocytes. A genetic role in VKHS is strengthened by the reports of familial cases. The typical treatment for VKHS disease is high-dose corticosteroid therapy. Patients who are intolerant of or with disease that is resistant to corticosteroid therapy may be treated with immunosuppressive drug therapy to minimize complications and to improve prognosis. We report two patients diagnosed as Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome presented with uveitis, sensorineurall hearing loss and vitiligo.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 119-122

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale