Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Akut Rinosinüzitte Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Derleme
 

Akut Rinosinüzitte Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Derleme

Şenol E.

Akut sinüzit, özellikle erişkinde sıklıkla karşılaşılan ve sık antibiyotik reçete edilen bir klinik tablodur. Ancak akut sinüzit düşündüren bulgulara, sıklıkla soğuk algınlığı (nezle) ve grip gibi viral üst solunum yolu infeksiyonlarında da rastlanılmaktadır. Aslında viral rinosinüzit olarak ta tanımlanan ve antibiyotik kullanımı gerektirmeyen bu klinik tablolar ile gerçekten antibiyotik kullanımı gerektiren akut bakteriyel rinosinüzit ayırımında kullanılan belirti ve klinik bulguların duyarlılık ve spesifitesi yeterli değildir. Ayırıcı tanıda pratik uygulamada kullanılabilecek altın standart bir laboratuvar yöntem bulunmamakta, sıklıkla kullanılan radyolojik incelemeler ise özel durumlar dışında yetersiz ve gereksiz bulunmakta ve önerilmemektedir. Hem uygun ve zamanında antibiyotik kullanarak akut bakteriyel rinosinüzitin nadir ama yaşamsal komplikasyonlarını önlemek hem de gereksiz antibiyotik kullanımdan kaçınmak ikileminde kalan hekimlere en akılcı öneri, akut sinüzit düşündüren bulguları olan hastaların değerlendirilmesinde, hastayı tam bir öykü ve fizik muayene ile değerlendirip, belirti ve bulguların şiddeti ve süre kıstasını kullanmaları olacaktır. Ayrıca sinüzit düşündüren bulguların, sinüzit dışı ve/veya infeksiyon dışı farklı nedenlerle olabileceği de bilinmektedir. Akut bakteriyel rinosinüzit tanımlandıktan sonra kullanımı önerilen antibiyotikler ise, amoksisilin ilk seçenek olmak üzere, dar spektrumlu, emniyetli ve ucuz antibiyotiklerdir.

Approaches for Diagnosis and Treatment of Acute Rhinosinusitis: Review

Şenol E.

Acute sinusitis is an upper respiratory tract infection that is highly prevalent especially among adults and one of the most common diseases for antibiotic prescriptions in the primary care setting. However, symptoms suggesting the diagnosis of sinusitis are most commonly due to viral upper respiratory tract infections like common cold or influenza. It would be appropriate to use the terms "viral upper respiratory tract infection" and "viral rhinosinusitis" synonymously since they generally resolve spontaneously. The most challenging task for the physician is to distinguish acute bacterial rhinosinusitis from viral rhinosinusitis in order to maintain the appropriate therapy without overusing antibiotics. As none of the symptoms or signs indicative for sinusitis are highly specific or sensitive, differential diagnosis of viral and bacterial sinusitis caused can not be based on clinical evaluation alone. In addition, there are no practical "gold standard" laboratory tests for the diagnosis of bacterial sinusitis. Although radiographic imaging is used frequently in the clinical practice, it is highly recommended that they should not be routinely used for the diagnosis of acute sinusitis unless an extraordinary condition is suspected due to the fact that they are not sensitive or specific enough. In order to diagnose and manage acute bacterial rhinosinusitis appropriately, along with a detailed history and physical examination, use of the symptom-duration criteria is highly recommended as it is found to increase the sensitivity and specifity of the symptom complex for the most accurate diagnosis. In addition, it should be considered that there are several noninfectious causes with overlapping symptoms of sinusitis. Once the decision to treat acute bacterial rhinosinusitis is made, antibiotics for the first line therapy should be chosen among the narrow-spectrum, safe and efficient agents with low cost. Amoxicillin is the best recommended treatment option as the first-line therapy of acute bacterial rhinosinusitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 123-128

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale