Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Miyasteniya Graviste Orta Kulak Efüzyonu: Olgu Sunumu
 

Miyasteniya Graviste Orta Kulak Efüzyonu: Olgu Sunumu

Yiğit Ö., Akpınar M. E., Önder S. N.

Miyasteniya gravis, kronik, otoimmün, nöromuskuler bir hastalıktır. Nöromuskuler bileşkede kas kontraksiyonu meydana getiren asetilkolin reseptörlerinde blokajla karakterizedir. Semptomlar kas tutulumunun şiddetine ve kas zafiyetinin derecesine bağlı olarak değişebilir. Pitozis, diplopi, dengesizlik, yüz ifadesinde değişim, dispne ve dizartri semptomları oluşabilir. Bu makalede belirgin otolojik şikayetleri olan genç, bayan bir miyasteniya gravis olgusu sunuyoruz. Palatal kasların, özellikle tensör veli palatini kasının tutulumu östaki disfonksiyonuna yol açabilir. İşitmede azalma, hiperakuzi ve tinnitus orta kulakta efüzyonu düşündürmelidir.

Middle Ear Effusion in Myasthenia Gravis: Case Report

Yiğit Ö., Akpınar M. E., Önder S. N.

Myasthenia Gravis is a chronic autoimmune neuromuscular disease. It is characterized by blockage of acetylcholine receptors generating muscle contraction at the neuromuscular junction. Symptoms vary in type and severity according to muscles involved and the degree of muscle weakness. Ptosis, diplopia, disequilibrium, change in facial expression, dyspnea and dysarthria may be presenting symptoms. We present a case of Myasthenia Gravis in a young woman with prominent otologic complaints. Palatal muscle involvement particularly tensor veli palatini muscle weakness can lead to eustachian tube dysfunction. Decrease in hearing level, hyperacusis and tinnitus must remind middle ear effusion.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/3 169-171

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale