Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Masif Maksiller Sinüs Radiküler Kisti: Olgu Sunumu
 

Masif Maksiller Sinüs Radiküler Kisti: Olgu Sunumu

Kansu L., Aydın E.

Kistler, epitel ile döşeli ve bağ dokusu kapsülü ile çevrili merkezden çevreye genişleyerek büyüyen patolojik oluşumlardır. Sıvı veya yarı sıvı kıvamda bir materyal ile dolu olabilir. Radiküler kist veya apikal periodontal kist, inflamasyon sonucu periodontal ligamentin epitelyal kalıntılarından oluşur. Radiküler kistler yavaş büyürler. Genellikle ikincil bir enfeksiyon gelişmedikçe semptom vermezler. Büyük radiküler kistlere nadiren rastlanır ve mukosel, odontojenik keratokist veya dentigeröz kist gibi kemik destrüksiyonu yapan patolojiler ile sıklıkla karışırlar. Tedavisinde kistin boyutu, genişliği ve lokalizasyonuna göre marsüpiyalizasyon, enükleasyon veya iki tekniğin kombinasyonu yapılır. Bu çalışmada, 33 yaşında yüzün sağ tarafında ağrısız şişlik şikayeti ile başvuran, sağ maksiller sinüs ön duvarını erode edip cilt altına uzanan radiküler kist olgusu sunulmuş ve maksiller sinüs kitlelerinin ayırıcı tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

A Massive Radicular Cyst of Maxillary Sinus: Case Report

Kansu L., Aydın E.

Cysts are pathologic lesions with an epithelial lining encapsulated by connective tissue. They contain liquid or semi-liquid material and enlarge from center to periphery. Radicular cysts or apical periodontal cysts originate from epithelial remnants of the periodontal ligament as a result of inflammation. Radicular cysts expand very slowly. Generally, they are asymptomatic unless acute inflammatory exacerbation is present. Large radicular cysts are rarely seen, differential diagnosis with other bone destructing lesions such as mucocel, odontogenic ceratocysts and dentigerous cysts should be done. Radicular cysts are treated with marsupialization, enuclation or a combination of both techniques, according to the size and location of the cyst. In this article, a case of 33-year-old male patient with the main complaint of painless swelling in the right side of face is presented who had a radicular cyst that that eroded the anterior wall of right maxillary sinus and approached the skin; and the differential diagnosis and the treatment of maxillary sinus cysts are reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/3) 176-179

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale