Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Larinks Skuamöz Hücreli Kanseri - Papiller Tiroid Kanseri Birlikteliği Ve Tedavi Yaklaşımı
 

Larinks Skuamöz Hücreli Kanseri - Papiller Tiroid Kanseri Birlikteliği Ve Tedavi Yaklaşımı

Hoşal Ş., Süslü N., Tezel G. G. Y.

Amaç: Larinks skuamöz hücreli kanserli hastalarda, larinjektomi spesmeninde, eş zamanlı tiroid kanseri tanısı olan üç hastanın klinik bilgilerini sunmak ve tedavi yaklaşımını değerlendirmek. Çalışma planı: Retrospektif çalışma. Hastalar ve Yöntemler: 2005 - 2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda larinks kanseri tanısı alan hastalar incelenmiştir. Larinks kanseri nedeniyle cerrahi yapılan 112 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bulgular: 33 hastaya parsiyel larinjektomi, 79 hastaya total larinjektomi yapılmıştır. 85 hastaya eş zamanlı boyun diseksiyonu yapılmıştır. Total larinjektomi yapılmış iki hastada, spesmen incelendiğinde tiroid kanseri bulunmuştur. Bu iki hastanın ilkine, total tiroidektomi larinjektomi sırasında yapılmıştır, ikinci hastaya ise cerrahi sırasında hemtiroidektomi yapılmış, sonrasında tamamlayıcı tiroidektomi yapılmadan hasta takip edilmiştir. Parsiyel larinjektomi yapılan üçüncü hastanın boyun diseksiyonu spesmeninde, tiroid kanseri boyun metastazı olduğu görülmüş ve sonrasında total tiroidektomi yapılmıştır. Tüm hastaların iki yıllık takipleri yapılmıştır. Sonuç: Larinjektomi yapılan hastalarda çıkartılan tiroid dokusunda kanser saptanması oldukça nadirdir. Geç evre larinks kanserli hastalarda, tiroid kanseri için izlem önerilirken, erken evre larinks kanserinde total tiroidektomi tavsiye edilmektedir.

Management Of Papıllary Thyroıd Carcınoma Assocıated Wıth Squamous Cell Carcınoma Of Larynx

Hoşal Ş., Süslü N., Tezel G. G. Y.

No English Abstract Available.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (1)

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale