Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Anjiomatöz Polip: Vasküler Neoplazilerle Karışabilen Bir Nazal Polip Varyantı
 

Anjiomatöz Polip: Vasküler Neoplazilerle Karışabilen Bir Nazal Polip Varyantı

Özdek A., Korkmaz H., Renda L., Saylam G., Tatar Ç. E.

Angiomatöz polipler, inflamatuar sinonazal poliplerin bir alt tipidir. Sıklıkla sinonazal alanda tek taraflı tıkanıklığa yol açarlar. Klinik, patolojik ve radyolojik özellikleriyle maligniteleri taklit ederler, bundan dolayı diğer vasküler neoplazmlarla karışabilirler. Genellikle nazal kitle ile birlikte aynı taraflı tekrarlayan burun kanamaları şeklinde belirirler. 20 yaşında erkek hasta nazal obstrüksiyon ve sağ göz kapağında iki gündür giderek artan hiperemi ve ödem şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan endoskopik muayenesinde sağ nazal pasajı kapatan polip ile uyumlu kitle izlendi. Hastaya acil endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Histopatolojik değerlendirmede angiomatoid polip tanısı kondu. 53 aylık takipte komplikasyon ve rekürrens izlenmedi.

Angıomatous Polyp: A Nasal Polyp Variant That May Sımulate Vascular Neoplasms

Özdek A., Korkmaz H., Renda L., Saylam G., Tatar Ç. E.

Angiomatous polyps are a subtype of inflammatory sinonasal polyps that are rarely reported. They usually obliterate the sinonasal tract unilaterally. Clinically, pathologically and radiologically features simulate a malign process, so it can be confused with other vascular neoplasms. Usually they present an unilateral nasal mass with recurrent, ipsilateral epistaxis. We report a 20-year old male presented with nasal obstruction, hyperemia in the right upper eyelid and facial edema. He was evaluated by endoscopic examination and a large polypoid mass was seen in the right nasal tract. Urgent endoscopic sinüs surgery was performed. After the surgery, we made histopathological research and found angiomatous polyp. 53 months follow up, there was no complication and recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale