Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Adli Tıbbi Yaklaşım Ve Raporlandırma
 

Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Adli Tıbbi Yaklaşım Ve Raporlandırma

Kayhan F. T., Sayın İ., Ekizoğlu O., Altıntaş A., Arıcan N.

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uygulamalarında adli tıp kapsamında değerlendirilen olgular sıklıkla bilgi güncellemesi gerektirir. Zaman içerisinde gerek yasaların değişmesi gerekse olgulara tıbbi yaklaşımların değişmesi ile adli tıbbi değerlendirmede farklılıklar oluşmaktadır. Ülkemizde de Türk Ceza Kanunu 26/9/2004 tarihinde değişmiş ve Haziran 2005 tarihi itibarı ile adli tıbbi uygulama yeni belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Kulak Burun Boğaz alanında da adli tıbbi değerlendirme alanına giren genel ve özel kavramlarda değişiklikler oluşmuştur. Bu yazıda Kulak Burun Boğaz uzman ve asistanlarının yapacakları adli tıbbi değerlendirmelerde ilgili temel hukuki ve adli tıbbi kavramların belirtilmesi, spesifik değerlendirmelerin sınıflandırılmış halde sunulması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaların vurgulanarak; yapılandırılmış olgu sunumları ile adli olgu değerlendirmesi ve raporlandırılmasında yardımcı olabilecek bir kaynağın sunulması amaçlanmaktadır.

Forensıc Approach And Reportıng In Ent Practıce

Kayhan F. T., Sayın İ., Ekizoğlu O., Altıntaş A., Arıcan N.

In Ear, Nose and Throat (ENT) practice, subjects assessed in context of forensic scope, often requires the updating of forensic and legal information. Changes in law and differences in medical approach over time also lead a change in forensic evaluation. In Turkey, the Turkish Penal Code was changed on 26/09/2004 and new forensic medical practice has begun application after June 2005. ENT practices which are in the field of forensic medical evaluation were also changed in terms of general and specific concepts. The aim of this article is to note the basic concepts of legal and forensic medicine and to note the specific assessments as classified with emphasis on the points to be considered in practice. Also with structured case reports this article aimed to present a resource that can help ENT specialists and assistants in forensic medical evaluations and reporting.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (1

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale