Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Mandibula Kırıklarında Klinik Deneyimlerimiz: 412 Olgunun Sunumu
 

Mandibula Kırıklarında Klinik Deneyimlerimiz: 412 Olgunun Sunumu

Deveci M., Düzgün S., Pekdemir İ., Yılancı S., Ünlü E. R., Sıngın S., Bali Y.

Mandibula, yüz travmalarında en sık kırılan kemiklerden biridir. Mandibula kırıklarının tedavi yaklaşımları klinik deneyimlere göre değişmektedir. Bu çalışmada, 2000-2012 yılları arasındaki 412 mandibula fraktürü tanılı hastanın tanısı, tedavisi ve takibi incelendi. Ayrıca intermaksiller fiksasyonda klasik arc bar yerine intermaksiller fiksasyon pinlerinin kullanımı tartışıldı.

Our Clınıcal Experıences Of Mandıble Fractures: Report Of 412 Patıents

Deveci M., Düzgün S., Pekdemir İ., Yılancı S., Ünlü E. R., Sıngın S., Bali Y.

Mandibula is the one of most commonly fractured bone of the face. Management of the fractured mandible may show variations according to clinical experience. In this paper, the diagnosis, treatment and follow up of 412 patients with mandible fractures are reviewed. The use of pins instead of classic arch bar for intermaxillary fixation is highlighted.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale