Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Sistemik Metil-Prednizolon Tedavisinin Eozinofilik Nazal Polipozis Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 

Sistemik Metil-Prednizolon Tedavisinin Eozinofilik Nazal Polipozis Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Kutluhan A., Bozdemir K., Tarlak B., Çakar H., Doblan A.

Amaç: Sistemik kortizon tedavisinin eozinofilik nazal polipozis üzerine histopatolojik etkilerini araştırmak Meteryal ve Method: Nazal polipozisi olan 25 hastada sistemik kortikosteroid tedavisi uygulandı. Ilk 5 gün 1mg/kg oral doz verildi, daha sonra günde 5 mg doz azaltılması yapılarak 17 günde kesildi. Tedavi öncesi ve sonrası alınan nazal mukozal biyopsiler histopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Medikal tedavi sonrasında ödem ve eosinofilide önemli bir düşüş nötrofilide ise artış gözlendi. Diğer histopatolojik parametrelerde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Sonuç: Kortikosteroid tedavisinin, histopatolojik seviyede, nasal poliposis tedavisindeki etkinliği sınırlıdır.

Hıstopathologıc Evaluatıon Of The Effects Of Systemıc Methyl-Prednısolone Treatment On Eosınophılıc Nasal Polyposıs

Kutluhan A., Bozdemir K., Tarlak B., Çakar H., Doblan A.

Aim: To study the histopathologic effects of systemic cortisone treatment on eosinophilic nasal polyposis. Material and method: Systemic corticosteroid treatments were used in 25 patients with nasal polyposis. An oral dose of 1mg/kg prednisolone was given for the first 5 days, than the steroid was tapered in 17 days by decreasing it's dose 5mg per day Nasal mucosal biopsies taken before and after the treatment were evaluated histopathologically. Results: Following medical treatment, a significant reduction in edema and eosinophilia, and an increase in neutrophilia were detected (p<0.05). Other histopathological parameters showed no significant change (p>0.05). Conclusion: Corticosteroid treatments have limited therapeutic effect by histopathologic level on nasal polyposis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (3)

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale