Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Normal İşitmeye Sahip Kişilerde Logon Stimulus Kullanılarak Yapılan Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik..
 

Normal İşitmeye Sahip Kişilerde Logon Stimulus Kullanılarak Yapılan Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik..

Özdek A., Saylam G., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Tatar E., Tulğar M.

Normal İşitmeye Sahip Kişilerde Logon Stimulus Kullanılarak Yapılan Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (Vemp) Ölçümü.. Bu çalışmada normal yetişkin bireylere; normatif değerleri elde etmek amacıyla servikal VEMP testi uygulanmıştır. Çalışmaya muayenesi ve odyolojik tetkikleri normal olan 54 bireyin 108 kulağı dahil edilmiştir. Her bireye, baş elevasyon metodu ile 120 dB Logon stimulus kullanarak servikal VEMP testi uygulanmış, her iki kulaktan aynı anda kayıt alınmıştır. Cevap oranı %97,2 olarak bulunmuştur. P1 ve N1 latansları, P1-N1 aralığı ve P1-N1 amplitüdü ile ilgili elde edilen veriler literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur. Sonuçta servikal VEMP testi, vestibüler sistem değerlendirmesinde rutin testler arasında kullanılabilecek kolay uygulanabilir, noninvaziv, hızlı ve hasta toleransı yüksek, objektif bir testtir.

Cervıcal Vestıbular Evoked Myogenıc Potentıals (Vemp) Recordıng In Normal Hearıng Indıvıduals Wıth..

Özdek A., Saylam G., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Tatar E., Tulğar M.

Cervıcal Vestıbular Evoked Myogenıc Potentıals (Vemp) Recordıng In Normal Hearıng Indıvıduals Wıth Logon Stımulus.. To get normative data in cervical VEMP (Vestibular evoked myogenic potentials) recording, cervical VEMP test was done to healthy individuals. This study was done at Ankara Dışkapı YB Training and Research Hospital Department of Odiology. Fifty-four person (108 ears) were included in this study. Bilateral simultaneous cervical VEMP recording was done in head elevation method. Logon stimulus with 120 dB HL intensity was used to trigger cervical VEMPs. The response rate was 97.2%. P1 latency, N1 latency, P1-N1 interval and P1-N1 amplitude values were compatible with previous articles. Since Vcervical EMP recording is an objective, easiliy applied, fast and noninvasive test and the individuals tolerance is very well.Therefore, cervical VEMP is useful in the evaluation of vestibular system with beside the other routine tests.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale