Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Bronşial Reversibilite Sonuçları
 

Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Bronşial Reversibilite Sonuçları

Akdağ M., Evcimik F., Özdoğan F., Gül A., Özkurt E. F., Çarkanat İ. A.

Amaç: Bu çalışmada, bronşial tutulum için risk altında olan mevsimsel alerjik rinitli hastalar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Deri prick testi, anamnez ve fizik muayene ile mevsimsel alerjik rinit tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı. Her hastaya spirometri ile 400 mikrogram salbutamol kullanarak reversibilite testi yapıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: 48 hasta incelendi. Hastaların testten önceki FEV1% değerleri ortalama 70,29±13,05, testten sonraki değerleri ortalama 77,54±14,01 olarak bulundu. Testten önceki FVC % değerleri ortalama 71,23±14,71, testten sonraki değerleri ortalama 77,04±14,67 olarak bulundu Toplam 19 hastada (% 39,58) reversibilite pozitif olarak bulundu. Testten önceki ve sonraki FVC% ve FEV1% değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p< 0.01) Sonuç: Astım ve alerjik rinit birlikteliği oldukça sıktır. Mevsimsel allerjik rinit tanısı alan hastalar astım açısından risk altındadır. Bu hastalar bronşial tutulum açısından ayrıca muayene edilmeli ve hastalar bilgilendirilmelidir. Reversibilite testi oldukça kolay uygulanabilen ve ucuz bir testtir ve bu tip hastalarda güvenle kullanılabilir.

Bronchıal Reversıbılıty Results In Patıents Wıth Seasonal Allergıc Rhınıtıs

Akdağ M., Evcimik F., Özdoğan F., Gül A., Özkurt E. F., Çarkanat İ. A.

Objective: In this study, patients at risk of bronchial involvement as a result of seasonal allergic rhinitis were evaluated. Patients and Methods: Patients diagnosed with seasonal allergic rhinitis through a skin prick test, medical history and physical examination were included in the study. Reversibility tests were performed on all patients using 400 micrograms of salbutamol with spirometry. Findings: Forty-eight patients were diagnosed. The patients' mean FEV1% values were 70.29±13.05 before the test, rising to 77.54±14.01 after the test; while the mean FVC% values were 71.23±14.71% before the test and 77.04±14.67 after the test. Positive reversibility was observed in a total of 19 patients (39.58%); and FVC% and FEV1% values before and after the test were found to be significantly different statistically (p <0.01). Conclusion: An association between asthma and allergic rhinitis is quite common, with patients suffering from seasonal allergic rhinitis at high risk of contracting asthma. Such patients should be examined for bronchial involvement, and should be informed of the risks. A reversibility test is inexpensive, safe and very easy to apply.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale