Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Boyunda Kitlenin Ayırıcı Tanısında Başlangıç Tanı Yöntemi Olarak İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Yeri
 

Boyunda Kitlenin Ayırıcı Tanısında Başlangıç Tanı Yöntemi Olarak İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Yeri

Tuncel Ü., Uyar M., İnançlı M. H., Dilek B. G.

Amaç: Çalışmamızda İnce iğne aspirasyon sitolojisi sonuçlarının tanısal değerini araştırmak için eksizyonel biyopsi sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçlar analiz edilerek literatür ile karşılaştırıldı. Hastalar ve Metod: Kliniğimizde 2005-2009 tarihleri arasında boyunda kitle nedeniyle takip edilmiş ve kendi kliniğimizde ince iğne aspirasyon sitoloji alınmış 145 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların sitoloji sonuçları final patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 51,5 (14-96) idi. Hastaların 72(49,7%)'sinde sitoloji sonuçları malign iken, 93(64,1%)'ünde final patoloji sonuçları maligndi. Yetersiz materyel oranı (asellüler örnek) ise 9,7% idi. Sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değer, doğruluk değerleri sırasıyla 83,1%, 91,9%, 95,8%, 70,8 ve 85,8% olarak belirlendi. Tartışma: Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı için KBB kliniklerinde USG kullanılmadan yapılan ince iğne aspirasyon sitoloji tekniği, halen oldukça kullanışlı ve değerli bir ayırıcı tanı yöntemidir. USG eşliğinde yapılan teknikle kıyaslandığında; sonuçlar oldukça kabul edilebilir olduğu gibi daha ucuz ve zaman kaybedilmeden uygulanabilir olması avantajları

Accuracy Of Non-Ultrasound Guıded Fıne-Needle Aspıratıon Cytology As The Inıtıal Dıagnostıc Procedure

Tuncel Ü., Uyar M., İnançlı M. H., Dilek B. G.

Objective: Fine needle aspiration cytology (FNAC) results were compared with the results of excisional biopsy to investigate the diagnostic value. Results were analyzed and compared in literature. Patients and Methods: During 2005-2009, 145 patients with palpable neck mass were included in our study. Cytological diagnoses of patients were compared with final histology results. Results: Mean age of patients was 51.5 (14 to 96 years). While fine-needle aspiration cytology results were reported as malign in 72 (49.7%) patients, 93 (64.1%) specimen results were reported as malign. Inadequate material rate was 9.7%. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy values were determined as 83.1%, 91.9%, 95.8%, 70.8, and 85.8% respectively. Conclusion: We conclude that fine-needle aspiration cytology applied in ENT clinics without guide is still valuable and highly useful diagnostic tool in differential diagnosis of neck masses. The advantages of this technique considered much cheaper and can be applied without losing time.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale