Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Total Larenjektomi Sonrası Peristomal Nüks
 

Total Larenjektomi Sonrası Peristomal Nüks

Doğan E., İkiz A.Ö., Sarıoğlu S., Akman F., Aslıer Y.G.N.

Amaç: Total larenjektomi sonrası peristomal nüks gelişen hastalardaki klinik ve patolojik bulguların analiz edilerek peristomal nüks gelişimine katkıda bulunan risk faktörlerinin tespit edilmesi ve korunmaya yönelik alınabilecek önlemlerin tartışılması. Yöntem ve Gereçler: Yassı hücreli larenks karsinomu nedeniyle total larenjektomi uygulanan 145 hastanın dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi ve peristomal nüksü olan hastalar tespit edildi. Tümörün larenksteki yerleşim bölgesi, subglottik tümöral uzanım, total larenjektomi öncesi trakeotomi varlığı ve trakeotomili kalış süresi, paratrakeal lenf nodu metastazı, cerrahi sınır pozifliği ve adjuvan radyoterapi gibi klinikopatolojik özelliklerin peristomal nüks gelişimine katkısı araştırıldı. Bulgular: Sekiz hastada (% 5.5) peristomal nüks gelişti. Total larenjektomi ile peristomal nüks gelişimi arasındaki süre ortalama 10.7 ay'dı. Subglottik uzanımın peristomal nüks riskini istatistiksel olarak anlamlı derecede artırdığı görülürken (p=0.001), diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Peristomal nüksü olan ve olmayan hastaların trakeotomili kalma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.25). Peristomal nüks gelişmiş olan tüm hastalarda histopatolojik olarak kanıtlanmış subglottik invazyonun olduğu görüldü. Subglottik tümöral invazyonu ve ameliyat öncesi trakeotomisi olmasına karşın adjuvan radyoterapi almayan iki hastada da peristomal nüks gelişti. Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, subglottik tümöral uzanım ve trakeotomi birlikteliğin peristomal nüks oluşumunda en önemli risk faktörü olduğunu, bu hastalarda adjuvan radyoterapi uygulamasının zorunlu olduğunu göstermektedir.

Perıstomal Recurrence After Total Laryngectomy

Doğan E., İkiz A.Ö., Sarıoğlu S., Akman F., Aslıer Y.G.N.

Objective: The aim of this study is to determine the risk factors that contribute peristomal recurrence development and to discuss the preventive measures regarding protection by analyzing clinical and pathologic findings of the patients with peristomal recurrences following total laryngectomy. Material and Methods: The records of 145 patients undergoing total laryngectomy due to squamous cell carcinoma of the larynx were reviewed retrospectively and the patients who developed peristomal recurrences were determined. The effects of some clinicopathologic features on development of peristomal recurrence such as; laryngeal location of the tumor, subglottic extension of the tumor, preoperative tracheotomy avalibility and duration of the tracheotomy existence, presence of metastatic paratracheal lymph nodes, positivity of the surgical margins and reception of adjuvant radiotherapy were investigated. Results: Eight patients (5,5 %) developed peristomal recurrences. The mean duration between the day of total laryngectomy and peristomal recurrence was 10,7 months. The subglottic extension of the tumor was statistically associated with increased risk of peristomal recurrence development (p=0.001), whereas no statistically significant association was shown in other parameters (p>0.05). No statistically significant difference was found in duration of tracheotomy existence between the patients with and without peristomal recurrences (p=0.25). Histopathologically aproved subglottic extension was seen in all patients with peristomal recurrences. Two patients with preoperative tracheotomy and evident subglottic extension of the tumor who did not receive adjuvant radiotherapy developed peristomal recurrences. Conclusion: Our study showed that the coexistence of preoperative tracheotomy and histopathologically aprooved subglottic extension of the tumor is the major risk factor regarding peristomal recurrence development and adjuvant radiotherapy is mandatory in that patient group.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale