Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Genç Erkek Popülasyonunda Serumen Prevalansı
 

Genç Erkek Popülasyonunda Serumen Prevalansı

Güneş M., Dursun E., Çetin B., Sağlam Ö., Saat B., Karapınar U., Taşcan İ. Hemş.

Amaç: Genç erkek popülasyonunda serumen prevalansını ve serumenin dış kulak yolunu oblitere etme derecesini tespit etmek. Yöntem ve Gereçler: Haziran-Ağustos 2012 tarihlerinde yaşları 13-25 arasında değişen 4560 erkek olgu ototoskopik muayeneye tabii tutuldu. Serumen birikiminin varlığı, etkilenen kulak ve dış kulak yolunda serumen blokajının derecesi kayıt altına alındı. Serumenin dış kulak yolunu oblitere etme derecesine göre 3 gruba ayrıldı: Derece 1 %50 den daha az dış kulak yolunda tıkanma, Derece 2 %50 den fazla tıkanıklık, Derece 3 tam tıkanıklık. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 17,3 idi. 4560 olgunun 785'inde (%17,2) serumen tespit edildi. 785 olgunun 429'unda (%54,6) unilateral, 346‘sında (%45,4) bilateral serumen mevcuttu. Unilateral serumen bulunan grupta, 235 (%54,8) olguda sağ kulakta, 194 (%45,2) olguda sol kulakta serumen mevcuttu. Bilateral serumen bulunan grupta 149 kulakta (%41,6) (1. derece), 92 kulakta (%25,8) (2. derece) ve 115 kulakta (%32,3) (3. derece) tamamen tıkanıklık vardı. Unilateral serumen bulunan grupta 173 kulakta (%40,3) (1. derece), 157 kulakta (%36,6) (2. derece) ve 99 kulakta (%23,1) (3. derece) tamamen tıkanıklık vardı. Sonuç: Ükemizde genç erkek bireyler arasında serumen insidansı %17,2 dir. Genç erkeklerde özellikle sağ kulakta olmak üzere unilateral serumen daha sık görülmektedir. Dış kulak yolunu % 50 den daha az oranda tıkandığı 1.derece doluluk, serumenin en yaygın görülen durumudur. Ömer SAĞLAM1, Dr. Bülent SAAT2, Dr. Engin DURSUN1, Dr. Bilal ÇETİN3, Dr. Uğur KARAPINAR4, Dr. Mustafa GÜNEŞ1, Hemş. İnci TAŞCAN1

The Prevalence Of Cerumen In Young Male Populatıon

Güneş M., Dursun E., Çetin B., Sağlam Ö., Saat B., Karapınar U., Taşcan İ. Hemş.

Objectives: To evaluate the incidence of cerumen and the degree to which such cerumen obscured the ear canal view. Material and Methods: 4560 young people aged between 13-25 underwent otoscopic examination during June-August 2012. The existence of cerumen impaction, affected side and the degree of cerumen blockage of the ear canal were recorded. The subjects were divided into 3 groups according to the degree of cerumen blockage of the ear canal: degree 1, obstruction less than 50% of the external auditory canal diameter; degree 2, obstruction more than 50%; degree 3, complete obstruction. Results: The mean age of the patients was 17.3 years. The incidence of cerumen was detected in 785 subjects (17.2%). 356 of a total 785 subjects (45.4%) had bilateral cerumen and 429 subjects (54.6%) had unilateral cerumen. Among unilateral cerumen group, incidence of the cerumen in the right and left ear were 235 (54.8%) and 194 (45.2%) respectively. 115 ears (32.3%) were completely occluded (degree: 3), 92 ears (25.8%) had moderate occlusion (degree: 2), 149 ears (41.6%) were mildly occluded (degree:1) in bilateral cerumen group. 99 (23.1%) ears were completely occluded (degree: 3), 157 (36.6%) ears had moderate occlusion (degree: 2), 173 (40.3%) ears were mildly occluded (degree:1) in unilateral cerumen group. Conclusion: The incidence of cerumen among young male subject is 17.2% in our country. The incidence of unilateral cerumen especially the right ear, to all cerumen is more frequent in young subjects. Degree 1 fullness, obstruction less than 50% of the external auditory canal, is most common condition depending on the degree of occlusion of the canal with cerumen.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale