Larengeal Elektromyografi

Oğuz H., Akbulut S., İnan R.

Larengeal elektromyografi (LEMG) larenks kas ve sinirlerinin sağlamlığının değerlendirildiği bir girişimdir. Vokal kord hareket bozukluğu bulgusu saptanan hastalarda endikedir. Vokal kordlarda hareket bozukluğuna yol açan çok değişik sayıda hastalık mevcuttur. LEMG ile bu hareket bozukluklarının sebeplerinin ayırt edilmesi ve tanı konulması mümkündür. Özellikle sinir, sinir-kas bileşkesi ve larenks kaslarını etkileyen bozuklukların değerlendirilmesinde yararlıdır. LEMG fizik muayenenin bir uzantısı olarak değerlendirilmelidir. LEMG'de saptanan anormal bulgular geniş klinik spektrum icerisinde yorumlanmalı ve vokal kord mobilite bozukluğunun tanı ve tedavisinde kullanılmalıdır. Bu makalede EMG prensipleri gözden geçirilmiş olup LEMG'ye spesifik literatür özetlenmiştir. Perkütan LEMG tekniği, LEMG endikasyon ve klinik uygulamaları detaylandırılmıştır.

Laryngeal Electromyography

Oğuz H., Akbulut S., İnan R.

Laryngeal electromyography (LEMG) is a procedure that evaluates the integrity of the muscles and nerves of the larynx. LEMG is mainly indicated for the patients who have evidence of a movement disorder of the vocal cords. There are several types of disorders that can result in abnormal motions of the vocal cords. The purpose of LEMG is to help the physician differentiate the causes of the movement disorders and make a diagnosis. It is particularly useful in evaluating disorders affecting the nerves, the neuromuscular junctions, and the muscles of the larynx. LEMG should be considered as an extension of the physical examination. LEMG abnormalities are interpreted within the broader clinical context and are used to assist in the diagnosis and treatment of vocal cord mobility disorders. The basic EMG principles are reviewed and important points are summarized in this article. The details of the percutaneous LEMG technique, its clinical applications and indications are introduced.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (1

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale