Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » KBB Uzmanlık Eğitiminde Etkin Bir Makale Saati Uygulaması İçin Öneriler
 

KBB Uzmanlık Eğitiminde Etkin Bir Makale Saati Uygulaması İçin Öneriler

Özdemir S., Kara C. O.

Makale saati yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan bir öğrenme yöntemidir. Makale saatinin başlangıçtaki amacı güncel bilgiyi hastaların tedavi süreçlerinde uygulamaktı. Makale saatinin amacı ve uygulama şekli yıllar içerisinde değişti. Bu derlemede etkin bir makale saati organize etmenin yolları açıklanmaktadır. Bu derleme eğitimden sorumlu klinisyenlere makale saati sürecini tekrar gözden geçirmede ve KBB uzmanlık eğitimi sürecinde daha etkin bir makale saati geliştirmede yardımcı olacaktır. Ayrıca, uzmanlık öğrencileri için "Makale nasıl okunmalı? " başlıklı bir rehber ve makale sunumlarını değerlendirmek için bir kontrol listesi derlemenin içinde yer almaktadır.

Suggestıons For An Effectıve Journal Club In Postgraduate Otolaryngology Traınıng

Özdemir S., Kara C. O.

Journal club is a learning method that's about 200 years old. The initial purpose of journal club was implementation of recent knowledge to the patients. The purpose and implementation method of the journal club has changed over the years. In this review, authors describe ways of organising an effective journal club. In addition, suggested new ways of using the articles during postgraduate otolaryngology training. This review will be helpfull for clinical educators to revise the journal club process and develope an effective journal club for postgraduate otolaryngology training. In addition, a guide for residents that's titled as "How to read article?" and a checklist for evaluating their presentations are included in the review.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale