Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » İnatçı Öksürüğe Neden Olan Hipofarenkste Aberran İnternal Karotis Arter Olgusu
 

İnatçı Öksürüğe Neden Olan Hipofarenkste Aberran İnternal Karotis Arter Olgusu

Koyuncu M., Kutlar G., Küçük H., Özsoy Z., Guvalov R.

65 yaşında kadın hasta inatçı öksürük, boğazda takılma hissi ile KBB kliniğine başvurdu.Muayenesinde hipofarenkste pulsatil kitle ile karşılaşıldı. Boyun tomografisinde sağ internal karotis arterin kıvrımlı seyirli olup hemen farinks mukozası altında seyrettiği izlendi. Aberran karotis arter orofaringeal bölgede %5-6 oranında görülür. Farinkse yapılacak cerrahi girişimler sırasında istenmeyen damar yaralanmaları sonucu ciddi morbidite ve mortalite gözlenebilmektedir. Faringeal irritasyon şikayetleri olan hastalara orofaringeal bölgeye cerrahi girişim yapılacaksa, anormal seyirli bir karotis arterden şüphelenilmeli ve dikkatli olunmalıdır.

A Case of Aberrant Internal Carotid Artery in Hypopharynx Causing Persistent Cough

Koyuncu M., Kutlar G., Küçük H., Özsoy Z., Guvalov R.

A 65-year-old female patient presented to the otorhinolaryngology clinic for a persistent cough and the feeling that something was stuck in her throat. A pulsatile mass was found in the hypopharynx by physical examination. Neck tomography showed a tortuous right internal carotid artery, which was immediately underneath the pharynx mucosa.Aberrant internal carotid artery was seen in oropharyngeal space at a rate of 5-6%. Serious morbidity and mortality may occur as a result of inadvertent vascular injuries during surgical operations in the pharynx in such cases. If patients, who complain about pharyngeal irritation, are to undergo surgical operations, an abnormal carotid artery should be suspected and examined carefully.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (3):122-4

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale