Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Üçüncü Brankial Yarık Kisti: Olgu Sunumu
 

Üçüncü Brankial Yarık Kisti: Olgu Sunumu

İlhan E., Oktay M., Yaman H., Ulucanlı S., Özel A. M., Konuk D. İ.

Brankial arkların embriyonik dönemde anormal gelişmesi sonucunda kist, sinüs veya fistül şeklinde brankial anomaliler gelişir. Brankial anomaliler köken aldığı yere göre isimlendirilir. En sık rastlanan anomali ikinci brankial yarık kistleri iken üçüncü ve dördüncü brankial yarık kistleri oldukça nadir görülür. Üçüncü brankial yarık kistleri tüm brankial anomalilerin %2’sini oluşturur. Genellikle çocukluk döneminde farkedilir ve %97 oranında sol tarafta bulunur. Üçüncü brankial yarık kistleri ile dördüncü brankial yarık kistleri birbirine çok enzemekle beraber anatomik yerleşim olarak üçüncü brankial kistlerin vagusun süperior laringeal dalının önünden geçmesine rağmen dördüncü brankial kistlerin vagusun süperior laringeal dalının arkasından geçmesi ile birbirinden ayrılır. Bu çalışmada bir yıldır boyunda ağrı ve şişlik şikâyetleri ile polikliniğimize başvuran yirmi üç yaşında 3. brankial yarık kisti olan bayan hastanın tanı ve tedavisi literatür eşliğinde tartışıldı.

A Third Branchial Cleft Cyst: Case Report

İlhan E., Oktay M., Yaman H., Ulucanlı S., Özel A. M., Konuk D. İ.

Branchial anomalies like cyst, sinus or fistula ocur from branchial arches as a result of abnormal development of the embryonic period. Branchial anomalies are named based on the location of origin. Second branchial anomaly is the most common branchial cleft cysts. The third and fourth branchial anomalies are very rare. Third branchial cleft cysts form two percent of all branchial anomalies. The branchial cleft cyst is usually diagnosed during childhood and ninety-seven percent of all branchial anomalies are on the left side. The third and fourth branchial cleft cysts are similar to each other. Third branchial cleft cysts passes in front of the nervous laryngeus superior; the fourth branchial cleft cysts circulates on the back of the nervous laryngeus superior In this study 23 year-old female patient is presented because of the third branchial cleft cysts. The patient had complaints of pain and swelling in the neck for 1 year. The patient's diagnosis and treatment is discussed with the scientific information in the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (3):125-8

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale