Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Kronik Rinosinüzitli Çocuklarda Gerçekleştirilen Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
 

Kronik Rinosinüzitli Çocuklarda Gerçekleştirilen Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız

Kutluhan A., Bozdemir K., Tarlak B., Bilgen S. A., Çakar H., Doblan A.

Objective: To evaluate our results of functional endoscopic sinus surgery (FESS) performed in children with chronic rhinosinusitis (CRS). Material and Methods: Twenty-five children who underwent FESS due to CRS, between March 2009 and December 2010 were included in this retrospective study. Pre and postoperative symptoms of the patients were scored according to SN-5 (Sinus infection, Nasal obstruction, Allergy symptoms, Emotional distress,Activity limitations). Paranasal sinus computed tomography was scored with the Lund-Mackay scoring system. Patients were followed for 21 months. Pre and postoperative scores of the patients were compared. Results: In 7 patients, mild intranasal synechia developed, and intervened in an outpatient setting. In two patients who had middle meatal antrostomy, a revision FESS with bilateral total ethmoidectomy was performed 11 months after the initial operation. The mean preoperative and postoperative SN-5 scores were 3.8±0.8 and 2±0.8, respectively (p<0.001). The mean pre and postoperative Lund-Mackay scores of the patients were 0.6±0.4 and 0.26±0.3, respectively (p<0.001). Conclusion: FESS is an important option that can be used to treat pediatric patients with CRS when medical treatment fails. The success rate of FESS is rather high and the complications are usually minor.

Our Results of Functional Endoscopic Surgery in Children with Chronic Rhinosinusitis

Kutluhan A., Bozdemir K., Tarlak B., Bilgen S. A., Çakar H., Doblan A.

Amaç: Kronik rinosinüzitli (KRS) çocuklarda gerçekleştirilen fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) sonuçlarımızı değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Mart 2009 ve Aralık 2010 tarihleri arasında KRS nedeniyle FESC uygulanan 25 çocuk retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların operasyon öncesi ve sonrası semptomları SN-5’e (Sinüs enfeksiyonu, Burun tıkanıklığı, alerji belirtileri, emosyonal distres, aktivite sınırlamalar) göre skorlandı. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri Lund-Mackay skorlama sistemi ile skorlandı. Hastalar 21 ay takip edildi. Hastaların operasyon öncesi ve sonrası skorları karşılaştırıldı. Bulgular: Sineşi gelişen yedi hastaya poliklinik şartlarında müdahale edildi. Orta meatal antrostomi yapılan iki hastaya ilk operasyondan 11 ay sonra total ethmoidektomiyi içeren revizyon FESC yapıldı. Cerrahi öncesi ve sonrası ortalama SN–5 skorları sırasıyla 3,8±0,8 ve 2±0,8, (p <0,001) idi. Hastaların cerrahi öncesi ve sonrası ortalama Lund-Mackay skorları sırasıyla 0,6±0,4 ve 0.26±0,3, (p <0,001) idi. Sonuç: FESC, KRS’de tıbbi tedavinin başarısız olduğu durumlarda pediatrik hastaları tedavi etmek için kullanılan önemli bir seçenektir. FESC’nin başarı oranı oldukça yüksektir ve komplikasyonları genellikle hafif düzeydedir..

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (1):7-11

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale