Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Klivus Yerleşimli Fibröz Displazi
 

Klivus Yerleşimli Fibröz Displazi

İşeri M., Topdağ M., İla K., Topdağ Ö. D.

Fibröz displazi, normal medüller kemiğin yapıca zayıf fibro-osseöz doku ile yer değiştirmesi sonucu oluşan lokalize, mezenkimal kökenli, benign bir hastalığıdır. Kraniofasiyal bölgede en sık orbita, sfenoid, frontal, etmoid, temporal ve maksiller kemik etkilenir. Kraniofasiyal fibröz displazili hastalarda progresif kemik deformasyonu sonucu anormal ekstansiyon ve lokalizasyona bağlı santral nörolojik belirti, nörovasküler bası, orbito-sino-nazal obstrüksiyon, rekürren sinüzit, epifora, propitozis, maloklüzyon ve kozmetik deformasyon gibi klinik semptomlar görülebilir. Klivus yerleşimli fibröz displazi olgusu çok nadirdir. Tanı için genellikle radyolojik görüntüleme yeterlidir. Bu makalede burun tıkanıklığı ve tremor şikayetiyle başvuran klivus yerleşimli fibröz displazi hastası sunuldu.

Fibrous Dysplasia of the Clivus

İşeri M., Topdağ M., İla K., Topdağ Ö. D.

Fibrous dysplasia is a localized benign disease of the mesenchyme, which occurs due to the replacement of normal medullary bone by structurally weak fibro-osseous tissue. Orbital, sphenoid, frontal, ethmoid, temporal and maxillary bones are the most commonly involved structures of the craniofacial region. Clinical symptoms like recurrent sinusitis, epiphora, proptosis, malocclusion and cosmetic deformation can be seen. The central neurologic signs and neurovascular compression symptoms can also be seen depending on abnormal extension and localization of the progressive bone deformation in the patients with craniofacial fibrous dysplasia. Fibrous dysplasia of the clivus is quite rare. Radiological imaging is usually adequate to make a diagnosis. The present paper introduced a case with fibrous dysplasia of the clivus presented with nasal obstruction and tremor.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (1):22-5

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale