Dilin Nadir Vasküler Leiomyomu

Yiğit Ö., Bilici S., Günver F., Onur F.

Leiomyom'lar vücudun her yerinde görülebilmekle birlikte en sık olarak uterus myometriyum'unda görülen benign düz kas tümörleridir. Leiomyom'lar oral kavitede düz kas dokusu az olduğundan dolayı bu bölgede oldukça nadir görülürler. Herhangi bir yaşta görülebilen bu tümörler tipik olarak asemptomatik ancak bazen ağrılı olabilen, yavaş büyüyen kitleler olarak görülürler. Erkeklerde biraz daha sıktır. Oral kavite içerisinde en sık dudak, damak, dil ve oral mukozada ortaya çıkarlar. Kendine özgü bir kliniği olmamasından dolayı, tanısı histolojik olarak preparatların özel boyalarla boyanarak incelenmesi ile konulur. Tedavisi cerrahidir ve rekürrens riski nedeniyle lezyonun tamamen eksize edilmesi önemlidir. Literatüre katkıda bulunmak amacıyla 23 yaşında erkek hastada, dil kökünde yerleşen, orofarenkse doğru büyüyen ve disfajiye neden olan olguyu sunduk. Lezyonun diode lazer ile eksizyonu sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hastamızın 1 yıllık takibinde rekürrens saptanmadı.

Rare Vascular Leiomyoma of the Tongue: Case Report

Yiğit Ö., Bilici S., Günver F., Onur F.

Leiomyomas are smooth, benign muscle tumors, and although they can appear at any location in the body, the most frequent site is the uterine myometrium. A leiomyoma is very rarely located in the oral cavity, probably because of the lack of smooth muscle tissue in this region. Leiomyomas can occur at any age and typically manifest themselves as asymptomatic, slow-growing masses, occasionally with painful lesions. There is a slight male gender predominance. When a leiomyoma occurs in the oral cavity, the most common sites are the lips, palate, tongue, and oral mucosa. Due to the unspecific clinical appearance of leiomyoma diagnosis is determined by histological studies and by special specific stains. Treatment is surgical, and it is important to resect the lesion completely because of the risk of recurrence. To make a contribution to the literature, we present our case of a 23-year-old male patient with a tumor located on the base of the tongue, growing toward the oropharynx and causing dsyphagia.After total resection with a diode laser, we did not encounter any complications, and at one-year follow-up, the tumor did not show any recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (1):37-40

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale