Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Hayatı Tehdit Eden Agresif Servikal Nekrotizan Fasiit
 

Hayatı Tehdit Eden Agresif Servikal Nekrotizan Fasiit

Meço C., Özgürsoy O. B., Demirtaş M., Serel S., Başak H., Can S. Ö.

Necrotizan fasiit (NF) subkutan dokular ve fasyal planların nekrozuna yol açan ölümcül bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Sistemik belirtileri olabilmektedir. NF genellikle ekstremiteler, perine, abdomende ve nadir olarak da baş boyun bölgesinde ortaya çıkar. Erken tanı, kombine intravenöz antibiyotikler ve erken cerrahi debridman NF tedavisinde önemlidir. Bu çalışmada 74 yaşında bayan hastada febril nötropeniyi takiben gelişen; intravenöz antibiyotiklere dirençli hızlı ilerleyen servikal nekrotizan fasiit olgusundan bahsettik. Biz bu olgu sunumunun benzer durumla karşılaşacak baş ve boyun cerrahları için şüpheli NF bulguları olan hastaların değerldirilmesinde uyarıcı nitelikte olduğu kanaatindeyiz.

A Life Threatening Cervical Necrotizing Fasciitis

Meço C., Özgürsoy O. B., Demirtaş M., Serel S., Başak H., Can S. Ö.

Necrotizing fasciitis (NF) is a fatal soft tissue infection causing necrosis of the subcutaneous tissue and fascial planes. It may have systemic manifestations. NF occurs usually in the extremities, perineum, abdomen, and rarely in the head and neck region. Early diagnosis, combination of intravenous antibiotics and early surgical debridement are crucial in the management of NF.We report a 74- year old woman with a rapidly progressive cervical NF following febrile neutropenia, resistant to intravenous antibiotics. We briefly comment on current management of cervical NF and the timing of debridement. We believe that this report will remind otolaryngologists to consider NF in differential diagnosis when dealing with patients who have suspicious findings.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (1):41-4

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale