Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Havacılıkta İşitme ve Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları
 

Havacılıkta İşitme ve Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları

Aydın E., Şenkal A. Ö.

Dünyada ve ülkemizde, meslek hastalıkları arasında en yaygın olanı, gürültüye bağlı işitme kayıplarıdır. Havacılıkta da gürültüye bağlı işitme kaybı çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Havacılık faaliyetlerini düzenleyen kanun ve kurallar havacılık mesleği için gerekli sertifikalandırmada rutin kulak burun boğaz kontrolleri ile birlikte işitme değerlendirmesini de şart koşmaktadır. Ülkemizde de havacılık personelinin ulusal havacılık, çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına tam olarak uyularak değerlendirilmesi getirmektedir. Bu derlemede amaç, gürültüye bağlı işitme kaybını havacılık sektöründe incelemek, değerlendirme ve rehabilitatif yaklaşımları havacılık personeli için sunmaktadır.

Hearing and Noise-Induced Hearing Loss in Aviation

Aydın E., Şenkal A. Ö.

Noise-induced hearing loss (NIHL) is an increasingly prevalent disorder that results from exposure to high-intensity sound, especially over a long period of time. Noise induced hearing loss in aviation is a very common disorder. The law and the rules which are regulating the activities ofAviation for the profession require an assessment of otolaryngological examination which is carried out by a specialist in aviation otolaryngology acceptable to theAeromedical Section and hearing is tested at all examinations. The improving aviation sector adds extra details to evaluation criteria of occupational ear nose throat examinations. The aim of this review is to evaluate noise induced hearing loss in the aviation sector and to provide assessment and rehabilitative approaches to the aviation professionals.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (2):47-54

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale