Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Frontal Sinüzit Komplikasyonu Olarak Masif Epidural ve İnterhemisferik Subdural Ampiyem
 

Frontal Sinüzit Komplikasyonu Olarak Masif Epidural ve İnterhemisferik Subdural Ampiyem

Önerci M., Özmen A. Ö., Özmen S.

Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen kombine epidural ve interhemisferik subdural ampiyem olgusu sunulmuştur. Frontal sinüzit komplikasyonu olan 14 yaşında erkek hastanın dosya taraması yapılmıştır. İntrakraniyal apse kraniyotomi yolu ile drene edilmiş, frontal sinüzit endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Hasta alt ekstremitelerde hafif bir güçsüzlük ile iyileşmiştir. İntrakraniyal komplikasyonlar non-spesifik semptomlar ile ilerlemiş aşamalara ulaşabileceğinden hastalığın erken tanısı için yoğun dikkat göstermek gerekmektedir. İntrakraniyal süpürasyonun tedavisinde infeksiyon odağının eradike edilmesi çok önemlidir. Osteomyelit yoksa frontal sinüzitin tedavisinde endoskopik yaklaşım başarıyla uygulanabilir.

Massive Epidural and Interhemispheric Subdural Empyema as a Complication of Frontal Sinusitis

Önerci M., Özmen A. Ö., Özmen S.

Acase report of combined epidural and interhemispheric subdural empyema as a complication of frontal sinusitis was presented. Chart review of a 14-yearold male with complicated frontal sinusitis was conducted. Intracranial abscess was drained by craniotomy and frontal sinus was managed with endoscopic sinus surgery. Patient recovered with a slight weakness in the lower extremities. Intracranial complications may progress to advanced stages with non-specific symptoms therefore a high index of suspicion is necessary for the early diagnosis of the disease. Eradication of the infective focus is very important in the management of intracranial suppuration. In the absence of osteomyelitis, endoscopic approach can be employed successfully for the treatment of frontal sinusitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (2):73-6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale